เรือเทพนรสิงห์ 88 สระบุรี ครองถ้วยชนะเลิศ ปีแรกที่ลำน้ำปิงกำแพงเพชร

เรือยาวใหญ่ ไม่เกิน 55  ฝีพาย (ประเภท ก) 

เรือเทพนรสิงห์ 88 จ.สระบุรี ชนะเลิศ ครองถ้วยปีแรกที่ลำน้ำปิงกำแพงเพชร

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ ริมแม่น้ำปิง บริเวณสวนสิริจิตอุทยาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัล การแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 โดยมีนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร,นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร,นายพิสิทฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร,นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีสำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีในครั้งนี้เป็นการนำกลับมาจัดขึ้นอีกครั้ง หลังจากปล่อยให้ว่างเว้นไปนานถึง 6 ปี และถือเป็นครั้งแรกที่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้จัดขึ้น หลังจากที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัด มีการแข่งขันเรือยาว 55 ฝีพาย จำนวน 8 ลำ //เรือยาว 30ฝีพาย จำนวน 16 ลำ //เรือยาวท้องถิ่น 12  ฝีพาย จำนวน 12 ลำ และการแข่งขันเรือยาว 7 ฝีพาย จำนวน 12 ลำผลของการแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประเภทเรือยาวใหญ่ ไม่เกิน 55  ฝีพาย (ประเภท ก) รางวัลชนะเลิศได้แก่ เรือเทพนรสิงห์ 88 จ.สระบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่เรือ พันแสง จ.พิจิตร รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เรือ สิงห์ปทุม จ.ปทุมธานี รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เรือเจ้าแม่ประดู่เงิน กองทัพเรือ จ.ชลบุรี พร้อมกับมอบรางวัลอื่น ๆ ให้กับคณะชาวเรือ ที่เข้าแข่งขันอีกจำนวนมาก//ข่าวจังหวัดกำแพงเพชร/สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร