อบจ.สืบสานวัฒนธรรม “1015 ปีเมืองมหัศจรรย์ นครไตรตรึงษ์”พระนครแห่งแรกของเมืองกำแพงฯ

นครไตรตรึงษ์ หนึ่งในเมืองบริวารเมืองชากังราว ตามตำนานสิงหนวัติกุมาร สร้างสมัยพระเจ้าชัยศิริ หรือหรือพระเจ้าศิริชัยเชียงแสนตาม ตำนานท้าวแสนปม และกำเนิดพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งอยุธยา เมื่อราวปีพุทธศักราช 1547 มีกำแพงเมืองสามชั้น ที่เรียกกันว่าตรีบูร สภาพกำแพงเมืองชั้นในยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ คูเมืองยังลึกและงดงามมาก กำแพงเมืองชั้นนอกสุดถูกปาดไปเป็นถนนส่วนหนึ่ง กำแพงชั้นกลางยังพอให้เห็นอยู่บ้างเล็กน้อย กำแพงชั้นในบางส่วนถูกไถเพื่อทำไร่น้อยหน่า ไร่มันสำปะหลัง ไปบ้าง เคยมีการสำรวจเมืองไตรตรึงษ์ พบว่าแนวกำแพงเมืองคูเมืองได้รับความเสียหายมากความจริงเมืองไตรตรึงษ์เป็นเมืองที่สง่างามตั้งบนชัยภูมิที่เหมาะสม คือตำบล มอพระธาตุ น้ำท่วมไม่ถึง มีแม่น้ำปิงเป็นแนวคูเมือง อดีตมีการผันน้ำจากลำน้ำปิง มาหล่อเลี้ยงคูเมืองทั้งสามชั้น ต้องตามตำรับพิชัยสงคราม ในอดีตเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มาก มานับพันปี เป็นต้นกำเนิดของปฐมกษัตริย์แห่งอยุธยา แต่ปัจจุบันไม่ค่อยจะได้รับความสนใจเท่าที่ควร มีผู้คนเข้าไปทำลายอย่างไม่รู้คุณค่า  มีการกล่าวกันว่า หากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้จับมือร่วมกับกรมศิลปากร ทำเมืองไตรตรึงษ์ให้เหมือนอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร หรือเนรมิตให้เหมือนเวียงกุมกามที่เชียงใหม่ก็อาจจะเชื่อได้ว่าเมืองไตรตรึงษ์ จะเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและให้ความสนใจมากอีกเมืองหนึ่ง เพราะมีประวัติศาสตร์ที่แน่นอน มีเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาที่มีที่มาอารยธรรมของไตรตรึงษ์ จะกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง

นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งนครไตรตรึงษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตพื้นที่เมืองไตรตรึงษ์ในอดีตและหน่วยงานสถานศึกษา ประชาชนจัดกิจกรรม “1015 ปี เมืองมหัศจรรย์ นครไตรตรึงษ์ พระนครแห่งแรกของเมืองกำแพงเพชร” ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ลานพระเจดีย์ วังพระธาตุ ตำบลไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ตามโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูวัฒนธรรม”ชากังราว นครแห่งศิลป์” โดยจะมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การเสวนา เรื่อง เราจะสร้างสรรค์นครไตรตรึงษ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้อย่างไร การจัดแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของนครไตรตรึงษ์ การเล่านิทานประกอบการแสดงเรื่อง ท้าวแสนปม รวมถึงการแสดงแสงเสียง เรื่อง1015 ปี เมืองมหัศจรรย์ นครไตรตรึงษ์ พระนครแห่งแรกของเมืองกำแพงเพชรการจัดกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นการนำเอานครไตรตรึงษ์อาณาจักรแห่งแรกของกำแพงเพชร ย้อนบรรยากาศแห่งอารยธรรมให้เป็นอดีตพันปีที่ผ่านมา ทุกอย่างจะงดงาม และลงตัวด้วยพลังคนกลุ่มชนในปัจจุบันที่เห็นคุณค่าและความสำคัญแห่งเมืองนครไตรตรึงษ์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจได้ร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าวครับ //นายศุภชัย  ศรีงาม ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร