เด็กขอเครื่องเล่นครับ พ่อแม่ผู้ใจบุญ…ขา

เชิญร่วมเติมรอยยิ้มที่สดใส ด้วยน้ำใจของทุกท่าน สร้างสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดอุเบกขาราม เพื่อฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆ และเสริมสร้างพัฒนาการตามวัย รวมถึงประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ตั้งอยู่บนพื้นที่ของหมู่ที่ 6 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ติดกับวัดอุเบกขาราม เป็นโรงเรียนขนาดเล็กภายในหมู่บ้าน ทำให้นักเรียนเหล่านี้ ไม่ได้รับโอกาส เนื่องจากงบประมาณของโรงเรียนที่ได้รับ ตามรายหัวของนักเรียนไม่เพียงพอ จึงทำให้นักเรียน ขาดโอกาส ที่จะได้รับ การเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเฉพาะสนามเด็กเล่น เพื่อฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆ และเสริมสร้างพัฒนาการตามวัย รวมถึงประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่อีกทั้งบรรดาผู้ปกครองเด็กๆก็มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้าง ทำไร่ทำนา บางคนครอบครัวแยกทางกัน หากโรงเรียนจะไปดำเนินการขอรับบริจาคหรือสนับสนุนแต่เพียงผู้ปกครอง ก็จะเป็นการรบกวนเบียดเบียน สร้างความลำบากให้กับครอบครัวนักเรียนอีกผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม จึงเห็นพ้องต้องกันที่จะดำเนินการ จัดโครงการ สนามเด็กเล่นของหนู เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ หรือวัสดุอุปกรณ์ในสร้างสนามเด็กให้กับเด็กๆภายในโรงเรียน เพื่อที่จะดำเนินการจัดสร้างสนามเด็กเล่นที่มีมาตรฐานสามารถเติมรอยยิ้มที่สดใส ด้วยน้ำใจของทุกท่าน ผ่านไปยังเด็กได้หากผู้ใดมีจิตศรัทธาและมีกำลังทรัพย์ อยากจะช่วยทางโรงเรียนในด้านต่างๆ สามารถบริจาคตรงผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 621-0-51389-1 ชื่อบัญชี เงินบริจาคเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดอุเบกขาราม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 086-926-8851 ครูสิทธิกร