ชมรมคนรักพระกำแพง ประกวด อนุรักษ์ พระบูชาพระเครื่อง

วันที่ 11 ส.ค.62 ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานอำนวยการจัดงาน กล่าวเปิดงานการประกวด อนุรักษ์ พระบูชาพระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ จัดโดยชมรมคนรักพระกำแพง โดยมีนายพิบูล ขลิบทอง (แมว กำแพง) เป็นประธานชมรม คนรักพระกำแพงโดยมี พ.อ.อ.โกวิท แย้มวงษ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ประธานชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง เป็นตัวแทนคณะผู้จัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์กีฬาในจังหวัดกำแพงเพชร 20 โรงเรียน โดยคัดเลือกจากเขตการศึกษาที่ควบคุมรับผิดชอบแต่ละเขตของจังหวัดกำแพงเพชร

งานประกวด การอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ในครั้งนี้ จัดโดย ชมรมคนรักพระกำแพง ร่วมกับ จังหวัดกำแพงเพชร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชรโดยมีนายเทวัญ หุตะเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานอำนวยการจัดงาน พ.ต.อ.รพวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ (รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร), พ.ต.อ.ชลิต วิระยะไกร (รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร), นายกำพล ปัญกุล นายกสมาคมพระเครื่องกำแพงเพชร, นายสมพงษ์ พงศ์สุทธิยากร นายกสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร เป็นรองประธานจัดงาน นายวีระชัย ไชยเจริญ (โจ๊ก ลำพูน) ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ สาขาจังหวัดเชียงใหม่, นายชัยยศ เกียรติเบญจกุล (ครูยศ กำแพง) ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ สาขาจังหวัดกำแพงเพชร, นายวันชัย กำแพง เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายพิบูล ขลิบทอง (แมว ไฟฟ้า) เป็นประธานดำเนินงาน นายก่อเกียรติ เสาวรภย์ (บิ๊ก พิษณุโลก), นายรักษชัย เลี้ยงบำรุ่ง (เทมส์) เป็นรองประธานดำเนินงานสำหรับรางวัลงานประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด รับพระกริ่งเก้าแผ่นดิน 1 ชุด ก้นทองคำ เงิน นาค รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพระยอดนิยมแต่ละโต๊ะ รับพระกริ่งเก้าแผ่นดินก้นทองคำ รางวัลชนะเลิศแต่ละรายการ รับพระกริ่งเก้าแผ่นดิน เนื้อนวโลหะ / สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร