ซ่อมสร้าง ถนนเรียบคลองชลประทาน

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 กองช่าง เทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ กองช่างควบคุมงานก่อสร้างถนนสายเลียบคลองชลประทาน ที่มีการชำรุดทรุดพัง ถนนเส้นดังกล่าวนี้มีการจราจรที่คับคั่ง  เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย ให้กับพี่น้องประชาชน เป็นไปตามหน้าที่ภารกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ ตามอำนาจของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร