จิตอาสา พัฒนาสวนสาธารณะเพื่อถวายพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณสวนสิริจิตอุทยาน (เวทีเต้นแอโรบิค) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดจัดกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลักและจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2562 กิจกรรมในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำนำจิตอาสา จากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ข้าราชการในจังหวัดกำแพงเพชร และประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณที่กำหนดไว้ โดยร่วมกันตัดหญ้า กวาดถนน ปรับพื้นที่รกทึบภายในสวนสาธารณะกำจัดวัชพืชให้ดูสะอาดตา ปรับพื้นที่บริเวณถนนสายหลัก เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และบริเวณเขื่อนริมแม่น้ำปิง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนของจังหวัดกำแพงเพชร ในการรักษาความสะอาดทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้น