แลนด์มาร์ค “แรด เหยียบ วรนุช “สัญลักษณ์ ต่อต้านทุจริต ฉ้อราษฎร์

พระครูวรวรรณวชิรกิจ รองเจ้าคณะอำเภอลานกระบือ เจิมป้ายทางเข้าหมู่บ้านบึงสว่างอารมณ์  เพื่อเป็นสิริมงคล บริเวณริมถนนทางเข้าหมู่บ้านบึงสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เส้นทางเชื่อมต่อไปอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือเป็นประธานเปิดป้าย ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ  ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ สถานศึกษา  และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพียงโดยที่ป้ายดังกล่าวมีการปั้นแรต ขนาดความสูง 1.60  เมตร  ยาว  2.20 เมตร ไว้ 1 ตัว ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของสัตว์ประจำ ตำบลบึงทับแรด  ยืนอยู่ในลักษณะเท้าขวาเหยียบบนตัววรนุช ตัวเงินตัวทอง (ตัวเหี้ย) ลำตัวอวบอ้วนมีความยาวประมาณ 1.20  เมตร ซึ่งกำลังสำลักอ้าปากคายสิ่งของปฏิกูลลงบนพื้นที่กองมีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ เรื่องราวที่มาที่ไปมีอยู่ว่า นายวรพล คำสละ กำนันตำบลบึงทับแรต  และชาวบ้านบึงสว่างอารมณ์ได้มีการประคมร่วมกันว่า  จะจัดสร้างแลนด์มาร์คของชุมชน  ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของชุมชน  เป็นทางเข้าหมู่บ้าน แฝงด้วยปริศนาธรรมที่สอนและเตือนสติให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมา ได้ทำความดี ไม่คตโกง ฉ้อราษฎร์บังหลวง “แรด”เป็นชื่อของตำบล เป็นสัตว์ที่มีความแข็งแรง ทรงพลัง  นอของแรดทั้ง 2 ช่วยทิ่มแทงความไม่ดี  ช่วยปกป้องคุ้มครอง และทำให้เกิดความสงบร่มเย็นในหมู่บ้าน ส่วนตัวเงินตัวทอง (ตัวเหี้ย) เป็นสัญญาลักษณ์แห่งความชั่ว ความไม่ดีทั้งปวง เนื่องจากตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์ที่กินไม่เลือก  เปรียบได้ดังคนที่โกงกินบ้านกินเมือง กินทุกสิ่งแม้กระทั่งอิฐ หิน ดิน ทราย แรดเหยียบตัวเงินตัวทอง คือ การปกป้องสิ่งไม่ดีต่างๆ ที่เมื่อตัวเงินตัวทองกินอะไรเข้าไป แรดจะเหยียบย่ำสิ่งที่ตัวเงินตัวทองกินออกมา จนสำลักเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเอง ด้านนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือติดตลก ก่อนกลับได้ตบกะโหลกตัวเงินตัวทองไป 1 ครั้ง