กาชาดประชุม สรุปผลการปฏิบัติงาน และเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมภาค 8

 

วันนี้ 20 สิงหรมคม 2562 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นางนวลจันทร์ แสงอุทัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุมโดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นางสมพิศ แก้วแดง นางสมจิตร หุตะเสวี และคณะกรรมการรวมทั้งสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงในที่ประชุมนายกเหล่ากาชาดได้แจ้งไม่ทราบว่าทางเหล่ากาชาดได้ขอขอบคุณ คุณมนต์ชัย คุณธัญญา รุ่งชาญชัย บริษัทสิงโตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่มอบข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 500 ถุงให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรและ คุณสุดศิริ ศุภกิจเจริญ สุวรรณกิจก่อสร้อง มอบน้ำดื่มจำนวน 200 โหล เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตและ คุณธนพร พลอาจ ร้านพลอยหินอ่อน สนับสนุนป้ายหินอ่อนโครงการบ้านกาชาดสร้างสุขประจำปี 2562 จำนวน 12 ชิ้น ประเด็นที่น่าสนใจในที่ประชุม นายกเหล่ากาชาดได้แจ้งแผนออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนสิงหาคม 2562 แผนดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน”ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2500 62 โดยจะเดินทางไปที่บ้านบึงมาลย์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ต่อด้วย โครงการพัฒนาจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติประจำปี 2562 ซึ่งเป็นพันธกิจที่ 5 ที่ประชุมได้รายงานเรื่องรายได้และค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนกรกฎาคม 2562  นอกจากนี้ที่ประชุมได้แจ้งเรื่องการดำเนิน โครงการ “จักรยานเพื่อน้องกำแพง และโครงการ “กาชาดปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ” ที่ได้ดำเนินการมอบรถจักรยานให้กับเด็กนักเรียนยากจน และมีบ้านห่างไกลโรงเรียน และมอบไม้เท้าให้ผู้สูงอายุผู้พิการ ให้แก่อำเภอ เพื่อไปดำเนินการมอบให้กับผู้ได้รับการคัดเลือก ที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่าผลการปฏิบัติงานโครงการ กาชาดกำแพงเพชร เยี่ยมเยียนให้ความสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ประจำปี 2562 พันธกิจที่ 2 โดยทางกาชาดได้จัดชุดเยี่ยมออกเป็น 2 ทีม  นำโดยนายกเหล่ากาชาดและรองนายกเหล่ากาชาดเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ท้องถิ่นและท้องที่ร่วมเยี่ยมและมอบสิ่งของออกเยี่ยมแล้ว 8 อำเภอ เหลืออำเภอพรานกระต่าย อำเภอคลองขลุง และอำเภอขาณุวรลักษบุรี 3 อำเภอเท่านั้น และในวาระต่อจากนั้น ก็ได้พิจารณาวันนี้การเร่งรัดการดำเนินงานตามพันธกิจ 8 ประการ ของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  และติดตามความก้าวหน้าโครงการบ้านประชารัฐสร้างสุขเพื่อสนับสนุนซ่อมสร้าง ที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ประจำปี 2562 พันธกิจที่ ที่ 2 นายกเหล่ากาชาด เตรียมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ในวันที่  3 กันยายน 2562 กำหนดห้องประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แล้วท้ายสุดได้พิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2562 และได้พูดคุยถึงการจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ของดีเมืองกำแพงเพชรประจำปี 2562 ที่จะมีขึ้นในเร็วนี้/ สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร