จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลานกระบือ

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. จังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ ม.4 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร นายเชาวลิตร  แสงอุทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนด้วยตนเอง  พร้อมด้วย นางนวลจันทร์  แสงอุทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร, หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดกำแพงเพชร, นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ชัย นายอำเภอลานกระบือ นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นายน้อย  พะโยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง, ผู้บริหารท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอลานกระบือ ร่วมรับฟังปัญหาทุกข์ สุขของพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องโดยพร้อมเพรียงกันนางนวลจันทร์  แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน จำนวน 20 ทุนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท และมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้กับประชาชนที่ยากจนและขาดแคลน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน การออกหน่วยเคลื่อนที่ในวันนี้ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ได้เคลื่อนที่มาบริการประชาชนที่อยู่ห่างไกล ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการของหน่วยงานภาครัฐ และวิสาหกิจ รวมไปถึงการให้บริการของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนภาคเอกชน ผู้ประกอบการหลายๆ แห่งได้นำการบริการมาสู่ประชาชนให้สามารถบริการได้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งเพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐกำลังดำเนินการอยู่ สำคัญที่สุด คือการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการด้านต่าง ๆ ของพี่น้องประชาชนที่ถูกต้องและจำเป็นที่สุด เพื่อนำมาแก้ปัญหา บำบัดทุกข์ บำรุงสุขได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น  เพื่อให้ประโยชน์ที่ได้รับเกิดแก่ประชาชนได้อย่างสูงสุด ในการออกหน่วยในวันนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การออกบูธบริการประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ, การแจกพันธุ์สัตว์น้ำ, การขายสินค้าราคาประหยัด หรือสินค้าธงฟ้า, การให้บริการรักษาสัตว์, การให้บริการตัดผมฟรี, ให้บริการซ่อมรถฟรี และการออกหน่วยให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนอีกหลายภาคส่วน นอกจากนั้นยังได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ชรา และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาส อีกด้วยการขายสินค้าราคาประหยัด หรือสินค้าธงฟ้า, การให้บริการรักษาสัตว์, การให้บริการตัดผมฟรี, ให้บริการซ่อมรถฟรี และการออกหน่วยให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนอีกหลายภาคส่วน นอกจากนั้นยังได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ชรา และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาส อีกด้วย / รอบรั้ว กาชาด