ส่งเสริมคนกำแพงรักษ์ถิ่น..เรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม โบราณสถาน และศาสนสถาน สำคัญ

 

อบจ.กำแพงเพชร โดยนายสุนทร  รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ส่งเสริมเด็กและเยาวชนเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม โบราณสถาน ของจังหวัดกำแพงเพชร  ได้จัดโครงการ “ส่งเสริมคนกำแพงรักษ์ถิ่น นั่งรถไฟฟ้าชมเมืองมรดกโลก และไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2562” ขึ้น เพราะมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชน เห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรม โบราณสถาน และศาสนสถาน ที่สำคัญของท้องถิ่น เพราะจังหวัดกำแพงเพชรบ้านเราเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 700 ปี เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม มีแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศาสนสถานที่สำคัญมากมายที่ทรงคุณค่า ที่สำคัญ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534  องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศให้อุทยานแห่งนี้เป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัยภายใต้ชื่อว่า  “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร” จึงทำให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า และแหล่ะท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม วิถีชุมชนของจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ตลอดทั้งปี

อบจ.กำแพงเพชร เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดมาโดยตลอด  และได้ให้ความสำคัญในเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  ตั้งแต่การต้อนรับ การบริการ และการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดกำแพงเพชร แก่นักท่องเที่ยวมาโดยตลอดระยะเวลาหลายปี มีความตั้งใจในการสร้างจิตสำนึกให้คนกำแพงรักในสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น โครงการนี้ก็เช่นเดียวกัน มุ่งหวังให้เด็ก เยาวชน และคนในท้องถิ่น สามารถเป็นผู้นำเที่ยวที่ดีได้ ด้วยกระบวนการตั้งแต่การอบรมให้ความรู้ในด้านแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีในช่วงเช้า

โดย อ.สันติ  อภัยราช  อดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร, ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร ให้ความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานที่สำคัญ ๆ  ของจังหวัดกำแพงเพชร และความเป็นมาของจังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสนำเสนอ พูดคุย ถึงสิ่งที่ตนเองรู้เกี่ยวกับจังหวัดกำแพงเพชร  และได้รับการเสริม เพิ่มเติม ในสิ่งที่ไม่รู้ สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนเป็นอย่างมาก

 

จากนั้นช่วงบ่าย ได้มีการลงภาคสนาม โดยรถรางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำผู้เข้ารับการอบรมทุกคนนั่งชมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร พร้อมมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แนะนำสถานที่ต่าง ๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร นอกจากภายในอุทยานประวัติศาสตร์แล้วฯ ยังได้พาผู้เข้ารับการอบรมไปชมศาสนสถานที่สำคัญ รวมถึงจุดที่สำคัญ ๆ ของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อจะได้มีความรู้ ในการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้แก่แขกผู้มาเยือนได้ นั่นถือเป็นภารกิจที่น่าภาคภูมิใจ ของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

 

ภาพ:ข่าว/ปชส.อบจ.กพ. และสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร