อำเภอพรานกระต่ายเชิงรุก..! สู้ยุงลาย ลดไข้เลือดออก

อำเภอพรานกระต่ายเชิงรุก..! สู้ยุงลาย ลดไข้เลือดออก

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย อำเภอพรานกระต่าย โดยมีแพทย์หญิงพจนีย์ วัชรกานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรานกระต่ายกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย

เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างกระแส ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ทุกหมู่บ้านและชุมชน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยเดินขบวนรณรงค์ของพลังจิตอาสา เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก และยุงลาย พร้อมทั้งจัดนิทรรศการซ่อมบำรุงเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง และนิทรรศการความด้านสุขภาพ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 600 คน/ปชส.สธ.กพ