“มุทิตาจิต ร้อยรักร่วมใจ” ไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าฯ

บรรยากาศห้วงแห่งการอำลา ใกล้เข้ามาแล้วครับ สำหรับท่านที่อายุราชการครบ 60 ปี ที่จังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่ง ที่มีคุณูปการ เป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ ให้กับจังหวัดกำแพงเพชร คือ ท่านไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ที่จะครบเกษียณอายุราชการในปีนี้นอกจากนี้ยังอยู่ในห้วงของบรรยากาศคล้ายวันเกิด ของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่อายุครบ 60 ปี เพื่อนพ้องน้องพี่ในหมู่ข้าราชการและ คหบดี พ่อค้าภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานแสดง “มุทิตาจิต  ร้อยรักร่วมใจ” และในโอกาสคล้ายวันเกิดให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านไพโรจน์ แก้วแดง และภรรยา นางสมพิศ แก้วแดงรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี ท่านเชาวลิตร แสงอุทัย ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวนิตยา เมืองมูลอัยการจังหวัดกำแพงเพชร นายธำรง อัศวสุธีรกุล ประธาน คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการอัยการจังหวัดกำแพงเพชร นายดนัย ยอดนิล อดีตท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร นายสมศักดิ์ ขำสกุลประธานหอการค้า ที่ปรึกษาอัยการจังหวัดกำแพงเพชร นายพงษ์ศักดิ์ ขจรเกียรติคุณ คณะกรรมการที่ปรึกษาอัยการจังหวัด คุณสมนึกไกรสมเดช หรือ เจ๊นึก ห้องภาพจรัสศิลป์ คุณรัชนี อัศวสุธีรกุล คุณธัญญารุ่งชาญชัย คุณเพ็ญภัทร ภู่ภัทรกุล คุณวิจิตรา ขำสกุล คุณทิวา ยอดนิล คุณณทิพรดา บุญเสริม คุณชมดี สุทธมุสิก  คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร แล้วพี่น้องคณะกรรมการเหล่ากาชาดร่วมงานกันด้วยความอบอุ่นงานนี้จัดขึ้นที่บ้านของคุณวิสุทธิ์ กังวานไกลหรือ เฮียง้วน” เจ้าของร้าน ห้างทองไทยเจริญ และภรรยา คุณสุวรรณา กังวานไกร ที่ทำหน้าที่ให้กับสังคมในฐานะคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้เปิดบ้านเชิญแขก ที่เคารพนับถือ บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่มอบให้เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้ฝากไว้อย่างประทับใจ ตลอดระยะเวลาที่รับราชการในจังหวัดกำแพงเพชร และจะเข้าสู่การเริ่มต้นวันใหม่ ของการพักผ่อน บรรยากาศของการเลี้ยงก็เป็นกันเองและอบอุ่นการมอบดอกไม้แสดงความรัก อาลัยต่อกัน และอบอวลไปด้วยบรรยากาศของความรักและมิตรภาพที่อำลาอาลัยกันด้วยความดี และนี่ก็เป็นบรรยากาศงานเลี้ยง มุทิตาจิต ของภาคเอกชนที่มีต่อผู้ว่าฯและรองผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งปลัดจังหวัดกำแพงเพชร// สมศักดิ์ ขำสกุล / สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร