“นายกชัยวัฒน์” สั่งการตัดกิ่งต้นไม้หน้าฝน ลดเสี่ยงอันตราย

ในห้วงฤดูฝนต้นไม้ ที่อาจก่อเกิดอันตราย
“นายกชัยวัฒน์” สั่งดำเนินการตัดแต่งกิ่งก้านเพื่อความปลอดภัย

ในห้วงฤดูฝนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศในภาคเหนือให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ หนึ่งในนั้นคือจังหวัดกำแพงเพชร นอกจากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสแล้ว ก็ยังมีลมความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเรื่องสำคัญที่จะต้องมาเยือนและเตรียมตัวก่อนที่มรสุมจะเข้ามาเยี่ยมเยียน นั่นก็คือ..เรื่องของต้นไม้ใหญ่ ที่อยู่ริมถนนพระปกคลุมไปถึงชายคาบ้าน ที่ตั้งอยู่ใกล้กับฟุตบาททางเดินเท้า นอกจากนี้ก็ยังมีสายไฟฟ้าแรงสูง ถูกต้นไม้แผ่ขยายปีกกิ่งก้านสาขาปกคลุมซึ่งอาจจะถูกพายุลมแรงพัดพาให้ต้นไม้นั้นเสียหายหักโค่นทับสายไฟอันก่อให้เกิดเหตุอันตรายและความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนได้ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร  ฝ่ายบริหารฯ พร้อมด้วย นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ฝ่ายข้าราชการประจำ ได้ร่วมกันป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ได้ดำเนินการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายและพนักงานนำเครื่องจักร ไปดำเนินการตัดกิ่งไม้กลุ่มเสี่ยง คือต้นไม้ที่ไม่แข็งแรง ที่ยืนต้นเอนใกล้ล้ม ลำต้นผุเป็นโพรงหรือสังเกตได้จากที่รากที่ผุพัง และต้นไม้ที่อ่อนแอและเจริญได้ไม่เต็มที่ ให้ดำเนินการทันที เพราะต้นไม้กลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะร่วงหล่น หรือว่าถูกพายุพัดพาให้หักโค่นได้ง่าย และตัดทิ้งกิ่งก้านส่วนเกินของต้นไม้ที่แผ่ขยาย พวกกิ่งกระโดงหรือกิ่งที่งอกแยกออกมาจากกิ่งส่วนล่าง รวมทั้งกิ่งที่งอกใกล้กับส่วนต้น โดยเฉพาะรูปทรงของต้นไม้ ที่แผ่ขยายออกไปปกคลุม กว้างเกินกว่า 5 เมตร ได้ตัดกิ่งไม้ที่เกินออกไป 1 ใน 3 เพื่อความปลอดภัยตลอดฤดูฝน นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร กล่าวว่า ในฤดูฝนนี้ควรป้องกันความปลอดภัยจากรอบด้าน ทั้งตัวบ้านและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ที่อาจจะเกิดจากอันตรายจากลมพายุฝนที่จะพัดต้นไม้ มันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งล่าสุดได้ดำเนินการตัดกิ่งก้านต้นไม้ที่ปกคลุมสายไฟและบ้านเรือนราษฎร ที่บริเวณถนนเทศา 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ตามคำร้องขอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร