กาชาดมอบบ้านตามโครงการ “บ้านกาชาด สร้างสุข”

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีฯมอบบ้านตามโครงการ “บ้านกาชาด สร้างสุข” ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยนางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้แก่นายเหล็ก บาดาน อายุ 84 ปี ณ บ้านเลขที่ 40/1 หมู่ที่ 14 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร /