ปตท.สผ.โครงการเอส 1 มอบทุนการศึกษา 2 อำเภอ กว่า 6 แสนบาท

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนพื้นที่เขตอำเภอกงไกรลาศ และอำเภอคีรีมาศ กว่า 6 แสนบาทวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ปตท.สผ. โครงการเอส 1 จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2562 แก่ นักเรียนในเขตอำเภอกงไกรลาศและเขตอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 284 ทุน จาก 37 โรงเรียน งบประมาณกว่า 6 แสนบาท ณ หอประชุมโรงเรียนหนองตูมวิทยา อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยได้รับเกียรติจากคุณประสงค์ อุไรวรณ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณวีระวัฒน์ อ่วมสร้อย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 ปตท.สผ. ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 นี้ ปตท.สผ. ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการเอส 1 รวมทั้งบุตรข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา กว่า 2,500 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 11.7 ล้านบาท / ข่าว ปชส.ปตท.สผ.