หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนี่งสถาบันสร้างสังคม”One Dealer One College”

วันศุกร์ ที่๓๐สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรร่วมกับฮอนด้าวิงก์เซนเตอร์นรินทร์กลการกำแพงเพชร ขับเคลื่อนการ ฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ในโครงการ”One Dealer One College”ภายใต้วาระสำคัญของรัฐบาล “Safety Thailand 4.0”

นายนรินทร์ จิรัจฉริยากูล หุ้นส่วนกรรมการผู้จัดการฮอนด้าวิงก์เซนเตอร์ นรินทร์กลการกำแพงเพชร พร้อมคณะครู อาจารย์ และนักศึกษาฯ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรแผนกวิชาช่างยนต์ รวม 60 คน ร่วมขับเคลื่อนโครงการโดยมีอาจารย์ รชต ดิลภรัชตสกุล รองผู้อำนวยการรวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ นายนาวี สุม่วง หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ฮอนด้าวิงก์เซนเตอร์ นรินทร์กลการกำแพงเพชร กล่าวถึงวัตถุประสงค์และนำกล่าวปฏิญาณตน”สังคมหัวแข็ง”(สวมหมวกนิรภัย รัดสายคาง) ทุกครั้งก่อนสตาร์รถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย ให้เกิดขึ้นในการใช้รถ ใช้ถนน