หมอทร นายก อบจ.ปลูกหญ้าแฝก ฝายแกล้มลิงคลองโปร่ง

ปลูกหญ้าแฝกประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ฝายแกล้มลิงคลองโปร่ง

นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย สจ.จำนงค์ แก้วทองดี ร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ฝายแกล้มลิงคลองโปร่ง หมู่ 1 บ้านไพรสวรรค์ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

ประโยชน์ของหญ้าแฝกด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินแถว หญ้าแฝกช่วยกักเก็บตะกอนดิน ลดความแรงของน้ำที่ไหลบ่า ช่วยกักเก็บน้ำไว้ในดินและพื้นที่ตอนบน ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชจากพื้นที่ ด้านฟื้นฟูและปรับปรุงดิน เพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดิน รักษาความชื้นในดิน ช่วยให้ดินมีการระบายน้ำดีขึ้น ทำให้ดินโปร่งและระบายอากาศของดินดี เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน ด้านรักษาสภาพแวดล้อม ช่วยรักษาคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำ ดูดซับโลหะหนักจากสภาพแวดล้อม ช่วยในการบำบัดและกรองน้ำเสีย ป้องกันการพังทลายของไหล่ถนน

ประโยชน์เอนกประสงค์อื่น ๆ ของหญ้าแฝก ปลูกหญ้าแฝกบนคันนา เพื่อให้คันนาคงสภาพอยู่ได้นาน ปลูกหญ้าแฝกเพื่อใช้ประโยชน์มุงหลังคา ตับหลังคาที่ทำจากหญ้าแฝกสามารถผลิตจำหน่ายได้ ส่วนรากที่มีความหอมนั้นคนไทยรุ่นเก่าเคยนำมาแขวนในตู้เสื้อผ้าทำให้มีกลิ่นหอมและช่วยไล่แมลงที่จะทำลายเสื้อผ้าได้  หญ้าแฝกมีสรรพคุณช่วยขับลมในลำไส้ แก้อาการท้องอืดเฟ้อ และแก้ไข้ได้ ส่วนรากสามารถนำมาสกัดทำน้ำมันที่มีประโยชน์และคุณค่าทางการค้าได้ อาทิเช่น ฝรั่งเศสผลิตน้ำหอมจากรากหญ้าแฝก ชื่อ “Vetiver”