ชากังราว ดาวเด่น คนดัง…..สจ.ชัยยศ ตั้งนิยม

ชากังราว ดาวเด่น คนดัง…..สจ.ชัยยศ ตั้งนิยม

Read more

ทม.ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562

ทม.ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562

Read more

การไฟฟ้าจัดระเบียบสายไฟบนเสา เร่งเก็บในพื้นที่มีสายไฟฟ้าใต้ดิน

หลายท่านขับรถผ่านบริ

Read more

เกษตรกำแพงฯ ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

เกษตรกำแพงฯ ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

Read more

เครื่องกีฬา ปปส.ภาค 6 ต้านยาเสพติด 3 ชุมชน

เครื่องกีฬา ปปส.ภาค 6 ต้านยาเสพติด 3 ชุมชน

Read more

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

บริจาคทรัพย์กว่า 2 แสน ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง ให้ รพ.

บริจาคทรัพย์กว่า 2 แสน ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง ให้ รพ.

Read more

นมแม่มีประโยชน์”รวมพลคนกินนมแม่เครือข่ายโรงพยาบาลกำแพงเพชร”

นมแม่มีประโยชน์”รวมพลคนกินนมแม่เครือข่ายโรงพยาบาลกำแพงเพชร”

Read more

รพ.สต.ต้นแบบ 5 ดาว (The Best) เขตสุขภาพที่ 3

รพ.สต.ต้นแบบ 5 ดาว (The Best) เขตสุขภาพที่ 3

Read more

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

Read more