สุดยอด..อุทยานฯ 3 แห่ง สุดยอด รับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 3 กันยายน 2562 นายธวัชชัย เพชระบูรณิน ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์และกำแพงเพชร มีอุทยานแห่งชาติอยู่ในความดูแล 3 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ได้รับการประเมินผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2562 ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งนี้อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยว ด้านการจัดกิจกรรม ค่ายพักแรมเพื่อการท่องเที่ยว (Camping Standard) ขณะที่ อุทยานแห่งชาติคลองลาน ได้รับรางวัลมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประเภทน้ำตกสำหรับรางวัลที่ได้รับนี้ เป็นรางวัลที่กรมการท่องเที่ยว คัดเลือกโดยพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐาน ทางด้านสภาพแวดล้อม บรรยากาศการท่องเที่ยว บ้านพัก สำนักงาน ห้องน้ำ การเข้าถึงได้ง่าย ป้ายสื่อความหมาย และความเพียงพอของสถานที่ในการจะทำกิจกรรม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาตรวจประเมิน สอบถาม ตรวจสอบ ตรวจดูสถานที่จริง เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทั้ง 3 แห่ง คือ นายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ นายสุระชัย โภคะมณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน และ นายสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เข้ารับรางวัลและเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยว จากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ที่ห้องแกร์นบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค กรุงเทพฯ วันที่ 3 กันยายน 2562 นี้ / พิพัฒน์ – สมพงษ์ / kppnews.net / สมาคมนักข่าวส่วนกลางแล้ะทองถิ่นกำแพงเพชร รายงาน