บ.เฉาก๊วยชากังราว มอบทุนและถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา

บริษัทเฉาก๊วยชากังราว มอบทุนและถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา สอนให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพล.เอกธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา โดยมีแขกผู้มีเกียติทั้ง ภาครัฐและเอกชน ร่วมถึงผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูอาจารย์  คณะ สพป.นนทบุรี เขต 1 ประชาชน ร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง ที่โรงเรียนอนุบาลคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ดร.เสริมวุฒิ คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด สินค้าโอทอปชื่อดังของเมืองกำแพงเพชร ในนามผู้ดำเนินโครงการฯ กล่าวว่า  การปลูกฝังคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดสมาธิและสติปัญญา มีจิตใจพื้นฐานที่โอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรมซึ่งจะทำให้พื้นฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นเด็กดี และสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ และทำให้ประเทศชาติก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง โดยภายในกิจกรรมได้มีพิธีการทางศาสนา การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา กิจกรรมการแสงของเด็กนักเรียน การเซ็น  MOU  มอบทุนการศึกษา ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เพิ่มเติมอีกว่า มีความจริงจังกับพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ตนเองมีความรู้พื้นฐาน ป.4 อยู่กับวัดมาตั้งแต่อายุ 7 ขวบ แต่พอวันหนึ่งได้เห็นพระพุทธศาสนาของเรานั้น ความเลื่อมใสเริ่มลดถอยลง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆ ก็ไปคิดว่าถ้าหากหมดรุ่นของตนแล้ว รุ่นลูกรุ่นหลานจะเป็นยังไง เมื่อคิดถึงข้อนี้ค่อนข้างจะมีความเครียด จนกระทั่งวันหนึ่งคิดว่าสตางค์ที่เรามีจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ ก็เลยมีความคิดเห็นว่าเด็กเหล่านี้ที่จะเป็นตัวแทนของเรา เป็นตัวแทนชาวพุทธรุ่นใหม่ของเราจึงมองไปที่เด็ก เมื่อมองไปที่เด็กแล้วจะประสบความสำเร็จไหม ได้ลองทำมาแล้วประมาณ 2-3 ปีปรากฏว่าไม่ได้ผล จนกระทั่งมาได้รู้จักกับท่านอาจารย์ไพโรจน์ จึงได้คุยกับท่าน ต้องขอบอกตรงๆว่า ในตอนนั้นท่านกับผมไม่รู้จักกันเลย  แต่ท่านได้มาขอเงินผมจำนวน 130,000 กว่าบาท เพื่อที่จะมาทำห้องประชุมให้กับเด็กได้นั่งสมาธิ ทำกิจกรรมต่างๆ ผมก็เลยให้ ก็คงคิดว่าเหมือนกับครูคนอื่น เมื่อรับเงินไปแล้วก็หายไป แต่อาจารย์ไพโรจน์นั้นได้ทำจริงครับ ถึงมีโครงการวันนี้ “โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา” อาจารย์ไพโรจน์ไปทำโรงเรียนต้นแบบที่โรงเรียนบ้านวังชะโอน ผมไปเห็นเด็กๆนั่งสมาธิแบบเทพบุตร – เทพธิดา สงบเสงี่ยมน่ารัก จึงคิดว่าโครงการเหล่านี้ที่จะสำเร็จได้ต้องด้วยฝีมือของครูพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดคูยาง ได้เทศนาในบางตอนว่า มาให้กำลังใจกับอุบาสก อุบาสิกา เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาของเราให้ยืนยงมั่นคงต่อไป ด้วย ดร.เสริมวุฒิ เคยเล่าถึงชีวิตว่า สมัยที่ยังทำเฉาก๊วยใหม่ๆไม่มีทุนหรอก ต้มเฉาก๊วยบางครั้งต้องไปยืมหม้อวัดเอามาต้ม ดร.เสริมวุฒิ จึงหนีวัดไม่ได้ หนีพุทธศาสนาไม่ได้ วัดมีบุญคุณที่เคยให้ไว้ พอกิจการของเขาดี จึงตั้งใจทุ่มเทเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ บางครั้งครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจด้วยซ้ำ เคยพูดกับลูกๆมาเล่าให้ฟังว่า ลูกพ่อมาจากไหน ลูกต้องเข้าใจพ่อ ตอนนี้ครอบครัวอบอุ่น ลูกๆเข้าใจ จึงทำบุญได้ยังไม่มีอะไรติดขัด ผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการผลิต OTOP อันลือลั่นของกำแพงเพชร “เฉาก๊วยชากังราว” ได้ทำคุณและประโยชน์ แก่สถาบันของชาติต่างๆ ไม่น้อยกว่า 200 กว่าล้านแล้ว ไม่ต้องพูดไกล วัดคูยางพระอารามหลวง 21 ล้าน นี่เฉพาะวัดเดียวนะ ที่ ดร.เสริมวุฒิได้ทำบุญ ถ้ารวมทั่วประเทศแล้วเดินสายทำบุญไปทั่ว ทำแล้วมีความสุขทำได้วันนี้มาที่อำเภอคลองลานก็มีความสุข ไหนๆได้มาแล้วขอฝากเด็กๆไว้กับวัด กับโรงเรียนด้วย ช่วยกันรณรงค์ปลูกต้นสัก เพื่อให้ได้ประโยชน์อเนกประสงค์ เห็นความสำคัญของการปลูกป่า ดังคำขวัญประจำอำเภอคลองลาน ว่า คลองลานเมืองคนงาม น้ำตกสวย เต็มไปด้วยไม้สัก อนุรักษ์วัฒนธรรมมากมี ของดีเครื่องเงิน พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดคูยาง เทศนาอีกว่า เมื่อ ดร.เสริมวุฒิ ท่านกล่าวว่า ได้เคยสอบถามพระบวช 10 พรรษาแล้วไม่รู้ว่า ศีล แปลว่าอะไร อันนี้เพราะพระเราไม่เรียนบาลีกัน ไปเรียนอะไรก็ไม่รู้ ภาษาของพระพุทธเจ้าเราไม่ค่อยเรียนกัน อย่างหลวงพี่ท่านเจ้าคณะอำเภอคลองลาน วัดไพรสณฑ์ ท่านส่งพระไปเรียนเป็นมหาในวัดสังฆานุภาพหลายรูป ชื่นใจจริงๆ แต่ว่าท่าน ดร.เสริมวุฒิ ไปถามผิดรูปหากมาถามรูปนี้ ท่าน ดร.เสริมวุฒิ คงได้ทำบุญแน่ พูดให้เข้าใจง่ายๆ อนิสงส์ศีล คือ ศีลส่งให้สูง ศีลปรุงให้สวย ศีลทำให้รวย ศีลช่วยให้รอด ต้องขออนุโมทนาบุญทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมช่วย “โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา” ของบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด ได้ดำเนินไปด้วยดี ทั้งนี้ แขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงาน ได้มอบเงินร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา กับดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ นางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ เจ้าของบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัดอีกด้วย/ สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร