ปตท.สผ.โครงการเอส 1 มอบถนน “โครงการถนนปลอดภัยเพื่อชุมชน”

วันที่ 11 กันยายน 2562 คุณวีระวัฒน์ อ่วมสร้อย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 คุณสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือร่วมพิธี มอบถนนโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายผ่านหน้ารร.อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ไปบรรจบทางหลวงสายกำแพงเพชร-พิษณุโลก ชุมชนย่อยโนนสมอ ม. 6 ต.ลานกระบือ (ระยะที่ 2) แก่ ชุมชนย่อยโนนสมอ และประชาชนในพื้นที่อำเภอลานกระบือเพื่อใช้สัญจรต่อไป

ปตท.สผ.โครงการเอส 1 จัดสรรงบประมาณ ภายใต้ “โครงการถนนปลอดภัยเพื่อชุมชน” แก่ เทศบาลตำบลลานกระบือ ต่อเนื่องจากปี 2561 อีกจำนวน 1,000,000 ล้านบาท เพื่อนำไปดำเนินโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายผ่านหน้ารร.อนุบาลดรุณานุกูล ลานกระบือ ไปบรรจบทางหลวงสายกำแพงเพชร-พิษณุโลก ชุมชนย่อยโนนสมอ ม. 6 ต.ลานกระบือ (ระยะที่ 2) ให้แล้วเสร็จ / ปชส.ปตท.สผ.เอส 1