ประเพณี“ก๋วยสลาก”ท่าขุนราม ยิ่งใหญ่ สืบสานวัฒนธรรมล้านนาคึกคัก

วันนี้ 15 กันยายน 2562 ที่วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จัดงาน ประเพณีตานก๋วยสลาก สืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยสีสัน และความสุข ชมขบวนฟ้อนรำ ขบวนตุง ขบวนกลองยาว ขบวนหนุ่มสาว ผู้สูงอายุ แต่งชุดล้านนามาอย่างสวยงาม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก เป็นงานบุญประเพณีของชาวตำบลท่าขุนรามที่หาชมได้ยาก จัดยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว มีโอกาสบริจาคทาน สร้างกุศล สร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวเหนือให้คงอยู่สืบไป  สำหรับก๋วยสลาก สานจากไม้ไผ่เป็นรูปทรงกระบอก (ชะลอม) ภายในกรุด้านข้างด้วยใบตอง สำหรับบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง ผลหมากรากไม้ ของใช้จำเป็น ดอกไม้ธูปเทียน โดยชาวบ้านจะนำก๋วยสลากของแต่ละคน ไปรวมกันที่วัดเพื่อทำพิธีทางศาสนาจากนั้นก็จะมีการสุ่มแจกสลากให้แก่พระแต่ละรูป โดยที่ไม่มีใครทราบว่า ในตานก๋วยสลากนั้นมีอะไรอยู่ข้างในบ้าง พระรูปใดจับได้ตานก๋วยสลากของใคร ก็จะเรียกชื่อเจ้าของตานก๋วยสลากนั้นออกมารับศีลรับพร และกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ภายในงานประเพณี ตานก๋วยสลาก  นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ท่านไชยวัฒน์  พันนราอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายกมล สิมเมือง นายสุรชัย ริ้วตระกูลไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร   ท่ามกลางผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และชาวบ้านตำบลท่าขุนรามร่วมสืบสานงานประเพณีจำนวนมาก นายประจวบ ชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ประธานจัดงานและ นายสมชายเทพยหะ,นายสมบัติ คันทะชม ,นายสรวิทย์ ปันสา รองนายกอบตท่าขุนราม ร่วมพิธีเปิด นายกอบตท่าขุนราม กล่าวว่าการจัดงานประเพณีตานก๋วยสลากของชาวตำบลท่าขุนราม ที่วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนาให้คงอยู่ โดยแต่ละหมู่บ้านได้มีการจัดริ้วขบวนต่าง ๆ แต่งชุดไทยล้านนาอย่างสวยงาม และยังมีการประกวดขบวนอีกด้วย ซึ่งประเพณีการทำบุญตานก๋วยสลากของชาวเหนือนี้ นับเป็นประเพณีทำบุญกลางบ้าน ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญของชาวเหนือ ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาจนทุกวันนี้ วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลท่าขุนราม ซึ่งมีพระพุทธรูป องค์ใหญ่ประดิษฐานในวิหาร สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2514 ภายในของวิหารเป็นเสาไม้เก่าแก่ จำนวน 24 ต้น มีจิตรกรรมลายเสา ถือเป็นสถาปัตยกรรมโบราณล้านนาอันทรงคุณค่า ด้วยความศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ให้เป็นพระประธานประจำวัด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีพุทธอีกแห่งหนึ่ง ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าวัดไหว้พระ เพื่อความเป็นสิริมงคล //เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร