ชวนกินน้อยหน่า..อาชีพเสริมดูแลง่ายรายได้งาม

..อาชีพเสริมปลูกน้อยหน่าดูแลง่ายรายได้งาม..

น้อยหน่ากำแพงเพชร รสชาติหวานอร่อย เกษตรกรเผยเป็นแค่อาชีพเสริม เพราะปลูกง่าย ไม่ต้องดูแลมาก ให้ผลผลิตดี
น้อยหน่าเป็นผลไม้พื้นเมืองของไทยอีกชนิดหนึ่ง ที่มีรสชาติอร่อยถูกปากคนไทย ที่ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เป็นแหล่งปลูกน้อยหน่าที่ให้ผลผลิตดี มีรสชาติหวานอร่อย อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร
นายสมพร นุตเวทย์ อยู่บ้านเลขที่ 102/1 ม.2 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เป็นเกษตรกรอีกรายหนึ่งที่ปลูกน้อยหน่า เปิดเผยว่า นำพันธุ์มาปลูกบนเนื้อที่ 8 ไร่ ซึ่งขณะนี้ต้นน้อยหน่าให้ผลดกดี โดยรวมน้อยหน่าลูกใหญ่สมบูรณ์ แต่ละวันจะเก็บผลน้อยหน่าในสวนได้ประมาณวันละ 50 กิโลกรัม จนไปถึง 100 กิโลกรัม ทำการเกษตรแบบครอบครัว

นางสาวภิราวรรณ นุตเวทย์ ลูกสาวคนสวย ขยันมาช่วยเก็บ จากนั้นก็จะนำไปบ่มให้ผลสุก แล้วจึงนำไปให้ นางยุพิน นุตเวทย์ แม่ขายอยู่บริเวณริมทางถนนพหลโยธินขาขึ้น
นายสมพร นุตเวทย์ ยังเปิดเผยต่ออีกว่า ได้ทำไร่มันสำปะหลัง จำนวน 80 ไร่ รอการเก็บเกี่ยว จึงแบ่งเนื้อที่ มาทำสวนน้อยหน่า ถือว่าเป็นอาชีพเสริม เพราะใน 1 ปีจะมีรายได้เพิ่มจากการเก็บน้อยหน่าขายตามขนาด ตั้งแต่ลูกเล็กจนถึงลูกใหญ่ ราคา 20 บาท จนถึง 80 บาท น้อยหน่าในสวนผลใหญ่ประมาณ 3 ลูกต่อ 1 กิโลกรัม มีรสชาติหวาน อร่อย

สำหรับการปลูกน้อยหน่า เป็นพืชที่ไม่ต้องดูแลมาก หลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้ว มาตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ย จากนั้นอีกไม่นานต้นน้อยหน่าก็จะออกดอก และต้นน้อยหน่าเป็นพืชที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ไม่ต้องเอาใจใส่มาก ดังนั้นจึงมีเวลาไปทำอาชีพอื่น หรือปลูกพืชชนิดอื่นได้ โดยเตรียมขยายพื้นที่การปลูกน้อยหน่าเพิ่มขึ้นไปอีก เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนในปีต่อไป /เครือข่ายนักข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร