กิ่งกาชาด-สโมสรโรตารี่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี มอบบ้านยายอุ่น

กิ่งกาชาดอำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดฯ ร่วมกับ สโมสรโรตารี่ขาณุวรลักษบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวยายอุ่น ได้รับความช่วยเหลือจากกิ่งกาชาดขาณุสร้างบ้านให้ใหม่
?สโมสรโรตารีขาณุมอบที่นอน/พัดลม/มุ้ง/อาหารแห้ง??โรงสีสิงโตทอไรซ์ และโรงสีธันยบูรณ์สถาพร มอบปัจจัยในการเลี้ยงชีพ?#ยายไม่มองกล้อง ไม่ยิ้มเพราะยายตาเป็นต้อมองไม่เห็นคะ

Posted by Sirimon Sukawatt on Wednesday, September 18, 2019