อบรม ตร.ใช้เครื่องตรวจจับความเร็ว กำแพงฯ 6 เครื่อง

วันที่ 19 กันยายน 2562 วันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการจราจรจากหลายจังหวัดในภูธรภาค 6 รวมทั้งภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา ที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งในการอบรมวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กล้องที่มีคุณสมบัติ ถ่ายภาพรถที่ขณะใช้ความเร็ว โดยอบรมวิธีการใช้เครื่องและเทคนิคต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยใช้เครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพานี้บนถนนสายต่างๆ ได้อย่างถูกต้องสำหรับที่มาที่ไปของการอบรมด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้อนุมัติให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาจำนวน 849 เครื่อง และดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาพร้อมส่งมอบให้ทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชรได้รับการจัดสรรเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพายี่ห้อ Custom รุ่น laser cam 4 จำนวน 6 เครื่อง   ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชร ลงนามในหนังสือสั่งการ โดย นายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ขอความร่วมมือกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พิจารณาจัดสรรเครื่องตรวจวัดความเร็วให้กองกำกับการตำรวจภูธรแต่ละอำเภอตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากถนนสายหลักก่อน เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยนายนพรัตน์ คำสีสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้แทน สำนักงาน ปภ.8 กำแพงเพชร มอบให้กับ  สภ.ไทรงาม สภ.โกสัมพีนคร สภ.ขาณุฯ สภ.พรานกระต่าย สภ.ทรงทรงธรรม  และสภ.คลองขลุง  และจัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบไปรับเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาจำนวนดังกล่าว  และเข้าร่วมรับการฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในหลายจังหวัดทางภาค 6 เพื่อนำกลับไปใช้ตรวจจับความเร็วกับผู้ที่ใช้ยานพาหนะที่จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตามวัตถุประสงค์ต่อไป  //เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร