ถนนริมปิง จอดรถถูกกฎ ลดเสียค่าปรับ เพิ่มความปลอดภัย

ถนนสายริมเขื่อแม่น้ำปิง ด้านหลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถอพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (สท.) ได้อนุมัติงบประมาณปรับปรุงก่อสร้าง ถนนสิริกิต ช่วงสามแยกถนนราษฎร์ร่วมใจ หลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร  ปริมาณงาน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,450.00 ตารางเมตร งบประมาณตามสัญญาจ้าง 1,134,000.00 บาท สัญญาจ้างเริ่มวันที่ 27 เมษายน 2562 วันสิ้นสุดสัญญา 25 กรกฎาคม 2562 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวรรณกิจก่อสร้าง โดยมีผู้ควบคุม นายธนบดี ทองคุ้ม วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการตรวจการจ้าง นายธีรพล เหมือนอินทร์ ประธานตรวจการจ้าง นายประสิทธิ์ กองวงศ์,นายปัทมพร โพธิปัทมะ กรรมการ หลังก่อสร้างแล้วเสร็จ มีความปลอดภัย และทำการตีเส้นจารจร ได้ทำการเปิดใช้การจราจรได้ตามปกติ ถนนมี่ความกว้างเพิ่มมากขึ้น และการจราจรที่มีการคับคั่ง ก็สามารถสัญจรไปมากันได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัย  และมีบริเวณที่จอดรถเพิ่มมากขึ้น มีการตีเส้นจราจร แบ่งเป็นที่จอดรถริมทาง เพื่อความเป็นระเบียบ ที่สำคัญมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยทั้งผู้ใช้ถนน และผู้ที่ใช้พื้นที่จอดรถหลายท่านจึงยังอาจไม่สังเกตเห็น หรือเพราะความรีบร้อน จึงมีการจอดรถนอกเส้นบังคับใช้กฎหมาย ขาวแดง จอดซ้อนคัน อยู่ในเลนทางเดินรถ ซึ่ง ห้ามจอด…..  นอกจากผิดกฎหมายต้องเสียเงินค่าปรับ รถที่จอดทับซ้อนคันก็ออกไม่ได้ หรือกว่าจะออกได้ต้องรถคันหน้ามาขยับ.. รถที่ใช้เส้นทางปกติก็ต้องจอดติด หรือขับเบี่ยงหลบ เป็นเหตุอันเกิดการเสี่ยง นี่คือปัญหาของการใช้เส้นทางนี้ เพื่อไม่ให้ต้องเสียเงินเสียทองกับค่าปรับ และเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทางรายการข่าวก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังทุกๆท่าน ที่มีความจำเป็นต้องจอดรถในเส้นทางนี้ ได้รับทราบ เสียดายค่าปรับ และร่วมใช้การจราจรร่วมกันเพื่อความปลอดภัย ค่ะ //