เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ธอส.ซ่อมสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาส

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ธอส.ซ่อมสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาส

วันที่19 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ ธอส.สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล จำนวน 2 ราย และ วันนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขากำแพงเพชร นำโดยท่านผู้จัดการธนาคารฯ คุณอสิ จันทร์สละ พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่เข้ามามอบบ้านและเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือดังกล่าว ในนามเทศบาลตำบลท่ามะเขือต้องขอขอบพระคุณท่านผู้จัดการและทีมงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  / ปชส.ทต.ท่ามะเขือ