ขับขี่ปลอดภัย ไปกับ พีที ฮอนด้า

ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ พี.ที ฮอนด้ามอเตอร์เซลส์  และ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย เอ.พี ฮอนด้าจำกัด และ ปภ.8 กำแพงเพชร จัดโครงการสร้างวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุทางถนน “ขับขี่ปลอดภัย”.

ช่วงเช้าวันที่ 13  กันยายน  2562  เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสหกรณ์วังพระธาตุ ต.วังพระธาตุ ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  บริษัท พี.ที ฮอนด้ามอเตอร์เซลส์ จำกัด  โดยคุณเพ็ญภัทร ภู่ภัทรกุล และ คุณยุทธนา ภู่ภัทรกุล  กรรมการบริหาร  ร่วมกับ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย เอ.พี ฮอนด้าจำกัด และ ปภ.8 จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย

การอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 ที่ได้สนับสนุนวิทยากรมาบรรยายความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ โดยนายทองแดง สุนทรศิริ โดยมีลูกค้า และประชาชนทั่วไป เข้ารับการอบรม  โดยได้ให้ความรู้ และบรรยายให้เห็นถึงภัยที่เกิดขึ้นจากการไม่สวมหมวกกันน็อค  รวมไปถึงแนะนำการใส่หมวกกันน็อคที่ถูกต้อง  ภายใต้กฎเหล็ก 3 ข้อดังต่อไปนี้ ขี่ซ้อนเราใส่ ใกล้ไกล นอกจากนั้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 ได้มอบใบประกาศให้กับสหกรณ์วังพระธาตุ  เพื่อแสดงว่า สหกรณ์วังพระธาตุ ได้เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

ในการจัดโครงการในวันนี้ก็เพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักสร้างวินัยในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ อย่างถูกต้องปลอดภัย เสริมสร้างการเรียนรู้ และพฤติกรรมความปลอดภัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนของรัฐบาล (ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม)  ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดความสูญเสีย จากอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนผู้ขับขี่ ผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย รัดสายคางเรียบร้อยก่อนทุกครั้งที่รถจักรยานยนต์จะเคลื่อนตัว เสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย ให้เกิดขึ้นในการใช้รถ ใช้ถนน