รองเทวัญ ประธานรดน้ำศพคุณแม่ ครอบครัวศุภอรรถพานิช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นตัวแทนจังหวัดประธานในพิธีรดน้ำศพ”คุณแม่พัชรี ศุภอรรถพานิช”ที่ถึงแก่กรรมด้วยวัยชรา ตั้งศพประกอบพิธีณศาลาใหญ่วัดบางแขกผู้ใหญ่เดินทางร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณแม่พัชรี ศุภอรรถพานิช ที่ศาลาใหญ่วัดบาง ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อเวลา 16:00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2562 นำโดย นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร , นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ,นายองอาจ สังคหัตถกร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร  รวมทั้งรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรทั้ง 3 เขตเลือกตั้งและผู้อำนวยกองการงานต่างๆภายในสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านที่เอ่ยนามไม่หมดได้ร่วมกันเดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพคุณแม่พัชรี ศุภอรรถพานิช ชาตะ 31 สิงหาคม 2470 มรณะ 20 กันยายน 2562 สิริรวมอายุ 92 ปี   ภรรยา เตี่ยเชงฮง แซ่ก๊วย หรือที่ชาวจังหวัดกำแพงเพชรรู้จักกันในนามของเตี่ยฮง ปั๊มน้ำมันศุภชัยบริการ กิโล 2 สายพิจิตร ก็คือ ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ (ตราดาว)ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นมารดาของ  และ นายชัยพร (พี่ใหญ่)​ศุภอรรถพานิช  ผู้บริหาร ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ และ นายภาณพ​ (พี่ไก่)​ศุภอรรถพานิช ประกอบธุรกิจธุรกิจพืชไร่​ อดีตที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  และ นายชัยวัฒน์​ ศุภพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร​ บุตรธิดาของครอบครัวตระกูลศุภอรรถพานิช ได้ปรึกษาหารือถึงกำหนดการตั้งบำเพ็ญสวดพระอภิธรรม กุศลศพ ของคุณแม่พัชรี ศุภอรรถพานิช ที่ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา และตั้งบำเพ็ญกุศลศพวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยจะสวดพระอภิธรรมศพไปจนถึงวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 และกำหนดฌาปนกิจศพในเวลา 16:00 น.ณ ฌาปนสถานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร(วัดคูยาง) ตามคำสั่งเสียงของผู้วายชนม์ทางข่าวเว็บไซต์ออนไลน์ กำแพงเพชร  Hot News เว็บไซต์ chakangrao.today ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารนี้ผ่านไปยังแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เคารพ   ถึงกำหนดการต่างๆในพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่พัชรี ศุภอรรถพานิช ได้รับทราบและเป็นเกียรติร่วมพิธีตามกำหนดการในวันเวลาต่างๆ ทางเจ้าภาพได้ฝากกราบขอบพระคุณแขกทุกท่านที่มิได้เชิญด้วยตนเอง และกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติไว้อาลัยด้วยความขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง ในส่วนของพิธีรดน้ำศพของแขกผู้ใหญ่ ที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ก็ได้ฝากพวงหรีดมาแสดงความไว้อาลัยโดย นายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางนวลจันทร์ แสงอุทัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการเหล่ากาชาด ดร.ประทีปตะกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการนายธนาคารต่างๆ รวมทั้งคณะครูอาจารย์ โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรทุกแห่ง คณะเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและหัวหน้าส่วนทุกกองงาน เป็นต้น  / สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร