ครอบครัวศุภอรรถพานิช“นายกชัยวัฒน์”กราบผู้มีพระคุณทุกท่านร่วมพิธีส่ง“แม่พัชรี”

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเกียรติกับครอบครัว “ศุภอรรถพานิช” ประธานประชุมเพลิง คุณแม่พัชรี ศุภอรรถพานิช ที่ เมรุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร(วัดคูยาง) ท่ามกลางแขกผู้ใหญ่ร่วมไว้อาลัยกันเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562  นายชัยพร (พี่ใหญ่) นางยาใจ ​ศุภอรรถพานิช​  ผู้บริหาร ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์  และ นายภานพ​ (พี่ไก่)​ ศุภอรรถพานิช  นางโชติกา ฐิตะชนัคภัค​ ประกอบธุรกิจธุรกิจพืชไร่​โรงสีไฟศุภชัยธัญญกิจ  อดีตที่ปรึกษานายก อบจ.กำแพงเพชร และ นายชัยวัฒน์​ นางปลิตา ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร​ ได้ประกอบพิธีทางศาสนาในพิธีสวดพระอภิธรรมกุศลศพมารดา   คุณแม่พัชรี ศุภอรรถพานิช ภรรยา นายเชงฮง แซ่ก๊วย หรือเตี่ยฮงแห่งปั๊มน้ำมันศุภชัยบริการ ปั๊มน้ำมัน Caltex กิโล 2 โดย พระครูวิเชียรคุณโชติ เจ้าคณะตำบลในเมือง สระแก้ว เขต 1 เจ้าอาวาสวัดบาง ประธานสงฆ์ สวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศล มาตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562  และกำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ 25 กันยายน 2562 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาการเทศน์หน้าศพและสวดมาติกาเสร็จสิ้นแล้ว บุตรธิดาได้ทำการเคลื่อนย้ายศพจากวัด ไปประกอบพิธีฌาปนกิจที่เมรุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร(วัดคูยาง) ซึ่งทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจาก นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่า นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่า นางสมจิตร หุตะเสวี  นางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ นายดนัย ยอดนิล อดีตท้องถิ่นจังหวัด ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัด  นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พล.ต.ตวินัย อ่อนสุวรรณากูล ผู้บังคับการอำนวยการสำนักงานกองพิสูจน์หลักฐานฯ แพทย์หญิงรัตนา ขอนทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร นายจำปา ม่วงสิมมา นายกเทศบาลตำบลสลกบาตร นายกนกศักดิ์ รามบุตร อดีตปลัดเทศบาล นายประกฤษ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจกำแพงเพชร สิบเอกณรงค์ อยู่ปาน รองนายก อบจ.กำแพงเพชร อาจารย์วารินทร์ วัฒนศิริ ท่านสุนทร จินดาอินทร์ อดีตวุฒิสมาชิกสภาฯ นายทศพล จงจิตรสุขวิทยา ประธานมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน นายจิรวัฒน์ เลิศวัฒนวงศ์ ประธานมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ และแขกอีกหลายท่านที่ได้ให้เกียรติกับครอบครัวศุภอรรถพานิช ร่วมแสดงออกถึงความเคารพนับถือและความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับในวาระนี้ ซึ่ง”พิธีฌาปนกิจ” ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของพิธีงานศพเนื่องจากเป็นพิธีกล่าวอำลาและแสดงความอาลัยแก่ผู้ล่วงลับในครั้งสุดท้าย ซึ่งพิธีฌาปนกิจนี้เป็นพิธีกรรมที่ทำให้ผู้ยังมีชีวิตอยู่ได้มีโอกาสระลึกถึงผู้ล่วงลับ และตระหนักถึงสัจธรรมของชีวิต เกี่ยวกับความไม่เที่ยงแท้ ของสรรพสิ่งที่ว่า “สิ่งใดในโลกล้วนอนิจจัง” ฉะนั้นรีบหมั่นทำความดีและสร้างบุญกุศลมากๆยิ่งๆขึ้นไปในประวัติของ คุณแม่พัชรี ศุภอรรถพานิช ได้กล่าวถึงอุปนิสัยที่เป็นผู้มีน้ำใจดีอ้อมด้วยความอารี เป็นผู้ที่มีอารมณ์ดี ขยันขันแข็งที่สำคัญเป็นที่เคารพรักใคร่ของเพื่อนฝูง และเข้าวัดมันทำบุญสร้างวัดสร้างศาลา รวมทั้งการบริจาคเพื่อการกุศล ในวาระสุดท้ายของคุณแม่พัชรี ศุภอรรถพานิช เริ่มป่วยด้วยโรคชรา และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เริ่มมีอาการปอดติดเชื้อ และเข้าสู่การรักษาของแพทย์ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรซึ่งอาการได้ทรุดลงไปตามลำดับ และสุดท้ายได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 2 สิริรวมอายุได้ 92 ปีหลังจากเสร็จสิ้นพิธีฌาปนกิจแล้วบุตรธิดาของผู้วายชนม์ ได้บริจาคทรัพย์ให้กลับโรงพยาบาลกำแพงเพชรเป็นเงินจำนวน 50,000 บาทและมูลนิธิทั้ง 2 แห่งในจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สาธารณะต่อไป นอกจากนี้ บุตรธิดา ได้กราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกท่านได้สละเวลามาร่วมเป็นเกียรติกับครอบครัว และไว้อาลัยต่อการจากไปของ คุณแม่พัชรี ศุภอรรถพานิช อันเป็นที่รักของครอบครัว “ศุภอรรถพานิช” อกุศลกรรมใด ที่เป็นกรรมไม่ดีซึ่งคุณแม่พัชรี ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ของท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณแม่  และกุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดีขอได้โปรดเป็นพลังอำนวยผลดลบันดาลส่งวิญญาณคุณแม่พัชรีไปสู่สัมปรายภพด้วยเทอญ / เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร