ชาว อสม.หลั่งน้ำตาอาลัย ทิ้งไว้ซึ่งความดี อสม.ยุวดี แซ่ลี้

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 พี่น้องชาว(อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ข้าราชการพนักงานลูกจ้างโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และพี่น้องชาวชุมชน 27 ชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมพิธี ฌาปนกิจศพ คุณยุวดี แซ่ลี้ หรือเจ๊ม่วย อายุ 60 ปี  เป็นชาวชุมชนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายประกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมพิธีด้วยความอาลัย คุณยุวดี แซ่ลี้ หรือเจ๊ม่วย สมัครเป็น (อสม.)อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 โดยมี นางผ่องพรรณ พูลเกษร อสม.พี่แมว เป็นผู้ชักชวนให้สมัครเป็น อสม. เนื่องจากระยะนั้นชุมชนพัฒนาท้องถิ่นมี อสม.ไม่เพียงพอต่อการดูแล ด้านสุขภาพประชาชนในชุมชน ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปีที่ อสม.ยุวดี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ อสม.ทำงานด้านดูแลสุขภาพประชาชน เช่นส่งเสริมงานสุขภาพป้องกันโรค งานฟื้นฟูสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ แก่ประชาชนในชุมชนพัฒนาท้องถิ่นได้ดีเด่นเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ อสม.ยุวดียังได้ผ่านการอบรมหลักสูตร (Caregiver) หรือหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวรุ่นที่ 1 เมื่อปี 2559 จัดโดยโรงพยาบาลกำแพงเพชรร่วมกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร หลังจากผ่านการอบรม อสม.ยุวดี ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก  care manager หรือผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุข เธอ ใจที่เป็นจิตอาสา ดูแลทุกคน ดุจญาติมิตรของตัวเองโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น อสม.ยุวดี เป็นคนร่าเริงแจ่มใส อุปนิสัยเป็นคนสนุกสนาน พูดคุยตลกขบขันตลอดเวลา จุดประกายให้คนรอบข้างได้หัวเราะกันถ้วนหน้า เต้นรำก็สุดยอดลีลาเต้นท่าสวยงามไม่แพ้ใคร  การทำบุญก็ไม่เคยขาด ที่สำคัญที่สุดของ อสม.ยุวดี คือได้ทำหน้าที่ดูแลเอาใจใส่แม่พระในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดมา แล้วในเวลาเดียวกันก็ได้ทำหน้าที่แม่ของลูกๆอย่างเต็มกำลัง ก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร อสม.ยุวดี มักบ่นว่าปวดตึงกล้ามเนื้อบริเวณไหล่และท้ายทอยเป็นอย่างมาก และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา จึงได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดย นายแพทย์กำชัย รังสิมันต์ไพบูลย์ แพทย์ประจำครอบครัวชุมชนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งนายแพทย์กำชัยตรวจเบื้องต้นพบว่า อสม.ยุวดี มีอาการเจ็บปวดที่รุนแรง จึงได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ต่อมา อสม.ยุวดี มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงจนหมดสติ ญาตินำส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชร เข้ารับการรักษาตัวที่ห้องไอซียู ตลอดระยะเวลาที่ อสม.ยุวดี รักษาตัว เจ้าหน้าที่ทีมหมอครอบครัวและเพื่อนๆ อสม. ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจไม่ขาดสาย  จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตในวันที่ 21 กันยายน 2562 อสม.ยุวดี ก็ได้จากพวกเราไปอย่างสงบ  เหลือทิ้งไว้แต่คุณงามความดีที่ อสม.ยุวดี ได้ทำไว้ เราชาว อสม.ทุกคนขอสัญญาว่าจะจารึก และนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดไป พยาบาลพี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่ทุกคน จะระลึกถึงคุณงามความดี ความมีจิตอาสาของพี่มวย ไว้ตลอดกาล นอกจากนี้ นางผ่องพรรณ ปิ่นทอง ข้าราชการบำนาญอดีตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการปฏิบัติงานคลินิกหมอครอบครัวชากังราว  โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้นำ อสม.ประกอบพิธีไว้อาลัยให้กับ อสม.ยุวดี แซ่ลี้ ให้ผู้วายชนม์ ด้วยการอ่านประวัติโดยย่อของทำหน้าที่ในฐานะ อสม.ซึ่งต่างได้หลั่งน้ำตาด้วยความอาลัย หลังจากนั้นได้ร่วมการร้องเพลงมาร์ช อสม.เพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับครอบครัว  อสม.ยุวดี แซ่ลี้ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความพากเพียรและเสียสละเพื่อส่วนรวมสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะเพื่อเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวและเป็นเกียรติประวัติวงศ์ตระกูลสืบไป//ข่าวภาพ kppnews / สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร /พิพัฒน์ จงมีความสุขรายงาน

บทกลอนไว้อาลัย อสม. ยุวดี แซ่สิ้ วันที่ 26 กันยายน 2562

แสนเสียดาย คนดี ที่จากหาย           แสนสลาย คนสำคัญ พลันถวิล

แสนรักสุด หัวใจ ในชีวิน                  แสนสียดาย เธอสิ้น แม่คนดี

อสม. จากไปใจแสนเศร้า                 ยุวดีคงเหลือเงา คงศักดิ์ศรี

เหลืออนุสรณ์ แห่งรัก แลภักดี          ทุกชีวี คิดถึงนาง กลางดวงใจ

เธอจากไปในหน้าที่ ที่มีค่า              เธอช่วยเหลือ ประชา อย่างแจ่มใส

เธอรักงาน รักคน ยลวิไล                 เธอหัวใจ อสม. ขอเธอคืน

ทุกคนรัก ทุกคนห่วง                      เธอยิ่งใหญ่  อสม. ร่วมใจ ใครจักฝืน

ถึงเวลา จากไป ใจหยัดยืน               ขอเธอคืน เทพไท้ ไร้ปราณี

ขอธเอสู่ สรวงสวรค์ ชั้นดุสิต            มีชีวิต บนฟ้า ด้วยศักดิ์ศรี

ขอเธอจง ยืนหยัด มุ่งความดี            สุขสันต์ ชั้นเหนือวจี นิรันเทอญ

ประพันธ์โดย: อาจารยส์นติ อภัยราช