เก็บขยะ เศษวัสดุ  บ้านเมืองสะอาดรับงานประเพณีกล้วยไข่

วันที่ 27 กันยายน 2562 จังหวัดกำแพงเพชรเตรียมเปิดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ในวันที่ 28 กันยายน 2562 จังหวัดกำแพงเพชรช่วงนี้ จึงเป็นห้วงบรรยากาศของการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งบ้านเมืองของเรานั้นจะต้องสะอาด ตามถนนหนทางปลอดขยะรวมทั้งเศษวัสดุหรือกิ่งไม้ต่างๆ จากการตรวจสอบพบว่ามีการทิ้ง อยู่ตามริมทางรวมทั้งมีขยะตกค้าง จึงได้ดำเนินการเก็บกวาดเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรด้วย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้กำชับสั่งการให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชรงานรักษาความสะอาดดำเนินการทำความสะอาด ก่อนงานและติดตามรักาาความสะอาดช่วงระหว่างงานประเพณี จนกว่าจะสิ้นสุดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่