เที่ยวงานประเพณีกำแพงเพชร ชมประกวดธิดา กล้วยไข่

จังหวัดกำแพงเพชรจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ของดีเมืองกำแพงประจำปี 2562 และจะมีพิธีเปิดงานกันในวันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 16:00 น.โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย และ นายสุนทร รัตนากร นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่สนับสนุนงบจัดงานครั้งนี้จำนวน 2 ล้านบาท หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ภาคเอกชน ก็จะร่วมพิธีเปิดนี้กันยังพร้อมเพียง ในงานประเพณีก็จะช่วงเช้าทำบุญตักบาตรที่วัดพระบรมธาตุ และชมขบวนแห่กล้วยไข่ที่เคลื่อนขบวนจากถนนสายเจริญสุข หน้ามูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน ขบวนก็จะเคลื่อนมาถึงบริเวณวงเวียนต้นโพธิ์ ก็จะมีการประกวดขบวนแห่ทั้ง 12 ขบวนด้วย ในภาคค่ำก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าแถว ที่วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรกิจกรรมก็คล้ายกับทุกปีที่ผ่านมา ถือเป็นประเพณีวันสารทไทยคือสารททยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชร ภายในงานก็จะมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐการ จำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าราชทัณฑ์ ที่สำคัญมีการจำหน่ายกระยาสารทอาหารพื้นบ้าน ตลาดประชารัฐ นิทรรศการจากบริษัท ปตท.สผ.ตัดผมฟรีก็มี มีการฝึกวิชาชีพและนิทรรศการประชาสัมพันธ์ เรื่องการท่องเที่ยว มาเที่ยวชมกันได้ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรไฮไลท์ของงานนอกจากประเพณีวัฒนธรรมแล้วในวันที่ 29 กันยายน  ไปชมกันเลยครับการประกวดธิดากล้วยไข่รอบคัดเลือก ที่เวทีกลางเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00น.เป็นต้นไป และจะประกวดรอบตัดสินกันในคืนวันที่ 30 กันยายน  นางงามทั้งหมด 43 สาวงาม เป็นลูกหลานชาวจังหวัดกำแพงเพชร อายุระหว่าง 16-28 ปีส่งประกวดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น จังหวัด ภาคราชการ และภาคเอกชน ไปดูเปิดตัวครั้งแรกแล้วบอกเลยว่า คณะกรรมการหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็น คุณรัชนี อัศวธีรกุล คุณธัญญา รุ่งชาญชัย คุณธัญญวลัย ธันยบูรณ์สถาพร ท่านวัฒนธรรมจังหวัด และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรงานนี้ หนักใจแน่ๆเราไปชมภาพวันเปิดตัวสาวๆผู้เขาประกวดกันยาวๆไปเลยครับ//kppnews / เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร