เปิดยิ่งใหญ่..! สารทไทยกล้วยไข่ ของดีเมืองกำแพงฯ ขบวนตระการตา

เปิดงานอย่างเป็นทางการประเพณี สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงเพชรส่งเสริมการเกษตร และท่องเที่ยววัฒนธรรมของท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรสืบทอดประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชรตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 มาจนปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสร้างคุณค่าและชื่อเสียงแก่พืชเศรษฐกิจก็คือกล้วยไข่และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆที่เป็นของดีจังหวัดกำแพงเพชร แต่ยังให้ความสำคัญกับ กล้วยไข่ซึ่งเป็นพืชเอกลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร”นอกจากนี้..ยังเป็นการสืบสานงานทำบุญวันสารทไทย ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ของจังหวัดกำแพงเพชร ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ  ต้องขอบอกว่า..เป็นความตั้งใจจริงอย่างยิ่งของทุกภาคส่วน ที่จะร่วมกันสืบสานงานประเพณีนี้ให้ยิ่งใหญ่ ตระการตา ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ทั่วประเทศได้รู้จักจังหวัดกำแพงเพชร หนึ่งในจังหวัดของประเทศไทย ที่มีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และพืชเกษตรสัญลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร ก็คือ “กล้วยไข่” ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติความอร่อย หอมหวาน เปลือกบาง ไม่มีการกลาง หนึ่งเดียวของจังหวัดกำแพงเพชร ในพิธีเปิดเมื่อวานนี้จึงเต็มไปด้วยบรรยากาศขอความสุขและสนุกสนานแม้ว่าผู้ร่วมขบวนจะเตรียมตัวกันตั้งแต่เช้าและเริ่มเดินตั้งแต่ช่วงเวลา 14:00 น.จากมูลนิธิกำแพงเพชรสว่างธรรมสถาน ระยะทางนับรวมเกือบ 2 กิโลเมตร แต่ผู้ร่วมขบวนก็ไม่ย่อท้อจึงขอชมเชยเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นความตั้งใจของทุกคนทุกภาคส่วนสำหรับงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ของจังหวัดกำแพงเพชรนี้จริงๆ  ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พี่น้องจาก 11 อำเภอทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชมรมต่างๆรวมทั้งนักเรียนนักศึกษา ประชาชน ที่พาขบวนมาจนถึง เวลา 17.00 น.ของวันที่ 28 กันยายน 2562 โดย นาย เชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด นายอนันต์ คงชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร นายณัฐชัย มาประณีต ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร  นายเทวัญ หุตะเสวี นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าฯ นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด, นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัด นายสุนทร รัตนากร นายก อบจ. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพง นายองอาจ สังฆหัตถกร นายอำเภอเมือง พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์, นายอนันต์ ผลอำนวย , นายปริญญา ฤกษ์หร่าย สส.กำแพงเพชร นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ไปเมื่อค่ำวานนี้ ด้วยวิธีเรียบง่ายตัดเครือกล้วยไข่จากต้น หลังจากนั้นได้ร่วมกันกวนกระยาสารทนายกระทะหลวงจนได้ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและผู้ร่วมพิธีก็ได้ตักระยะสาดจากกะทะหลวงนั้นจำหน่ายจ่ายแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาชมพิธีเปิด ซึ่งกระยาสารทกระทะหลวง ดังกล่าวก็เป็นที่ต้องการจนชั่วพริบตาเดียวก็หมดกระทะ ส่วนรูปแบบของงานมีขบวนรถแห่กล้วยไข่จาก 11 อำเภอทั้งสิ้น 12 ขบวนที่ประดับตกแต่งด้วยวัสดุจากธรรมชาติโดยเริ่มแห่ตั้งแต่ถนนเจริญสุข มาจนถึงลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรระยะทาง 2 กิโลเมตรเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมขบวนรถแห่ตระการตานอกจากนี้ก็ยังมีการประกวดรถแห่เพื่อชิงเงินรางวัลกันอีกด้วย ผลการตัดสินการประกวดชบวนรถกลัวยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2562 คือ รางวัลชนะเลิศขบวนแห่ปี อำเภอพรานกระต่าย รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ จาก นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร รองชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอโกสัมพีนคร เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศไทยกล้วยไข่ และ รองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอไทรงาม รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ภายในงานจะมีการประกวดกล้วยไข่สุกกล้วยไข่ดิบ การประกวดกระยาสารทประเภทรสชาติการประกวดกระยาสารทประเภทลีลา เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานที่ทุกอำเภอจะส่งกลุ่มผู้ผลิตกระยาสารท จำหน่าย บรรยากาศประกวดบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เน้นการมีส่วนร่วมเพราะกระยาสารทเป็นขนมโบราณอีกชนิดหนึ่งประจำจังหวัดกำแพงเพชร ที่นิยมรับประทานและจะรับประทานคู่กับด้วยไทยที่นิยมกันมาอย่างช้านานนั่นเองนอกจากนี้จังหวัดกำแพงเพชรก็ยังได้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าราชทัณฑ์ตลาดประชารัฐ อาหารพื้นบ้าน นิทรรศการจากบริษัท ปตท.สผ.การบริการตัดผมฟรี การฝึกอาชีพนิทรรศการ  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนิทรรศการส่งเสริมการเกษตรจำหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดภัย ผลผลิตแปรรูปทางการเกษตร จำหน่ายสินค้ากลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรพอเพียงกำแพงเพชร นี้จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ได้ชมกันอีกด้วยจังหวัดกำแพงเพชรถึงได้ฝากสื่อมวลชนทุกแขนงได้ช่วยประชาสัมพันธ์งานดีๆส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนของการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในโอกาสนี้ด้วย  / พิพัฒน์ จงมีความสุข กำแพงเพชร /เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร รายงาน