บุญผ้าป่าแถว วันสารทไทย แห่งเดียวในโลก

งานประเพณีวันสารทไทยที่จังหวัดกำแพงเพชรวันที่ 28 กันยายน 2562 ตรงกับวันเสาร์แรม 15 ค่ำเดือน 10 ปีกุน ยังมีพิธีสำคัญอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการทำ บุญผ้าป่าแถว หลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้เปิดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชรที่บริเวณหน้าลานโพธิ์เสร็จสิ้นแล้วช่วงเวลา 19:00 น.ก็จะเดินทางมาที่วัดพระแก้วอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประกอบพิธีทอดผ้าป่าแถว โดยมีประธานสงฆ์ พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดคูยาง นำพระสงฆ์จำนวน 259 รูป  ประกอบพิธีโดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ร่วมด้วย นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด นายอนันต์ คงชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร นายณัฐชัย มาประณีต ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร นายเทวัญหุตะเสวี นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าฯ นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด, นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัด นายองอาจ สังฆหัตถกร นายอำเภอเมือง นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องประชาชนจำนวนนับพันคน ร่วมพิธีกันพร้อมเพียงท่ามกลางความเงียบสงบของวัดพระแก้วอุทยานประวัติศาสตร์ในวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 วันสารทไทยการทอดผ้าป่า เป็นประเพณีการทำบุญอีกอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชน คล้ายกับการทอดกฐิน แต่ไม่มีกำหนดระยะเวลาจํากัด คือสามารถทำได้ทุกฤดูกาล ไม่จำกัดเวลา คือทำได้ตลอดทั้งปี และวัดหนึ่งๆ ในแต่ละปีจะจัดให้มีการทอดผ้าป่ากี่ครั้งก็ได้เช่นกัน ผู้ปรารถนาจะทำเมื่อไรย่อมทำได้ตามกำลังศรัทธา ซึ่งอาจจะผสมผสานหรือผนวกเข้ากับเทศกาลประเพณีประจำท้องถิ่นอื่นๆ ก็ได้ อีกทั้ง ยังไม่เจาะจงเกี่ยวกับพระภิกษุที่จะรับผ้าป่าแต่อย่างใดความเป็นมา ประเพณีการทอดผ้าป่าแถว ชาวกำแพงเพชรทุกหมู่บ้านและตำบล จะพากันจัดงานบุญ “ทอดผ้าป่าแถว” กัน ทุกวันในช่วงเทศกาลลอยกระทงในอดีต กระทำเฉพาะในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (วันลอยกระทง) ณ วัดบาง ปัจจุบัน กระทำในวันประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนจะจัดหากิ่งไม้ 1 กิ่ง เทียนไขหรือเทียนขี้ผึ้งก็ได้ 1 ดอก และ ผ้า 1 ผืน จะเป็นผ้าสบง หรือจัดให้ครบไตรจีวรเลยก็ได้ หรืออาจจะใช้ผ้าอื่นๆ เช่น ผ้าห่ม หรือ ผ้าเช็ดตัวก็ได้ ของสามอย่างอันได้แก่ กิ่งไม้ เทียน และผ้านี้นับว่าสำคัญที่สุด ขาดมิได้ นอกจากของ 3 อย่างแล้ว ก็จะจัดเครื่องไทยทานธรรมตามกำลังศรัทธาและทุนทรัพย์ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ผลไม้ บริขารของใช้ต่างๆ ที่จำเป็นแก่พระภิกษุสงฆ์ บรรจุในชะลอมครั้นตกกลางคืน เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ชาวบ้านนำองค์ผ้าป่าแถวที่เตรียมไว้มาจัดแจงปักกิ่งไม้ของตนลงในบริเวณลานวัดที่จัดไว้ ให้เป็นแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย เสร็จแล้วเอาผ้าพาดไว้บนกิ่งไม้ เอาเครื่องไทยธรรมวางไว้ใต้กิ่งไม้ เมื่อตั้งแถวผ้าป่าเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าของผ้าป่าไปจับสลากรายนามพระภิกษุ เมื่อได้รับรายนามพระภิกษุแล้ว เจ้าของผ้าป่าจะเอามากลัดติดไว้กับผ้าที่ห้อยอยู่บนกิ่งไม้ของตนแล้วจุดเทียนปักไว้ใกล้ๆ ผ้าให้พอมองเห็นสลากนามพระภิกษุมาชักผ้าของตนถึงตอนนี้ลูกศิษย์พระจะจุดเทียน มาเที่ยวส่องหาชื่อพระอาจารย์ตน อยู่ตรงไหนเมื่อเวลาชักผ้าจะได้นำอาจารย์ของตนไปถูก ส่วนพระบางรูปที่ไม่มีลูกศิษย์ก็ต้องรอให้ถึงเวลาชักผ้า แล้วเดินมาหาเอาเอง ประชาชนที่มาในงานจะอยู่ในความสงบสำรวม พระภิกษุทุกรูปจะครองจีวรมือถือตาลปัตรเดินตามชักผ้าตามรายนามของท่าน หลังจากพระภิกษุชักผ้าป่าเรียบรอยแล้ว ลูกศิษย์จะขนเครื่องไทยธรรมกลับกุฏิหรือกลับวัด เป็นเสร็จพิธีทอดผ้าป่าแถว จะเห็นว่าประเพณีการทอดผ้าป่าแถวของกำแพงเพชรนั้น แปลกกว่าการทอดผ้าป่าธรรมดา หรือการทอดผ้าป่าในท้องถิ่นอื่นๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของพิธีทำบุญผ้าป่าแถวแห่งเดียวในโลกในวันสารทไทยของจังหวัดกำแพงเพชร และเป็นกุศโลบายการทำบุญที่สนุกสนานกันทั้งครอบครัว ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการ นั่งฟังพระและทำบุญผ้าป่าแถว ที่มีแห่งเดียวในโลกที่จังหวัดกำแพงเพชร / พิพัฒน์ จงมีความสุข ผู้สื่อข่าวรายงาน / เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร