กาชาดโครงการ “บ้านกาชาดสร้างสุข”บ่อถ้ำขาณุฯ

เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางนวลจันทร์  แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นางสมพิศ  แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดฯ  และคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  โดย นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี นายกกิ่งกาชาดอำเภอขาณุวรลักษบุรี ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ให้การต้อนรับ และ ร่วมมอบบ้านกาชาด ตามโครงการ  “บ้านกาชาดสร้างสุข” ประจำปี 2562 โดยสร้างให้กับครอบครัวผู้ประสบความทุกข์ยาก มีรายได้น้อย ประพฤติดี ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวร  ผู้รับมอบบ้าน คือ นายสายลม  นุชมี  บ้านเลขที่ 64  หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร  เหล่ากาชาดฯ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ที่นอน หมอน ผ้าห่ม เพื่อให้มีขวัญและกำลังใจ ตั้งใจทำความดี นายชัชชนพล จิระธนวัฒน์โรงแป้งธนวัฒน์ ใจดีร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องใช้ในบ้าน 20,000 บาท โดยสโมสรโรตารีขาณุเป็นผู้ประสานงาน ขอบพระคุณค่ะ // ขอบคุณภาพข่าว  สิริมนต์ พึ่งเจียม สุขวัฒน์ โรตารี่ขาณุฯ,