ก่อสร้างป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติบริเวณสวนสาธารณะโซน C

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะโซน C ซึ่งจะมีการก่อสร้างด้วยการหลายอย่าง ในโครงการนี้ก็จะกรอบประกอบด้วยอาคารแสดงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารแสดงประวัติสวนสาธารณะ ซุ้มพักผ่อน การปลูกต้นไม้ เดินภายในสนามเปตองสนามตะกร้อลอดห่วง และอื่นๆตามรายละเอียดแบบการกองช่างและปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพศ. 2561-2565 แก้ไขฉบับที่ 1 เทศบาลเมืองกำแพงเพชรหน้า 3ขณะนี้ได้มีการเริ่มดำเนินการแล้วโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิชนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ขับเคลื่อนให้กองช่างควบคุมงานก่อสร้างป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติบริเวณสวนสาธารณะโซน C ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จึงประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน