ตรวจบ้านรักษ์สุนัข บ่อกำจัดขยะ เทศบาลเมืองกำแพงฯ

เมื่อวันที่  2 ตุลาคม 2562 งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาลฯรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมตรวจความเรียบร้อยของ บ้านรักษ์สุนัข สถานที่กำจัดขยะ และ สถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป