นายกชัยวัฒน์”เร่งเก็บกวาดเคลียร์พื้นที่ คืนพื้นที่ผิวจราจรหลังงานกล้วยไข่

พบขยะถูกทิ้งเกลื่อน..!! หลังเสร็จสิ้นงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ เทศบาลเร่งเคลียร์พื้นที่เก็บขยะตกค้าง คืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ถนนได้ตามปกติวันที่ 8 ตุลาคม 2562 งานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายใต้การบริหารของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ที่มีประสบการณ์ผ่านการจัดงานประเพณีในจังหวัดกำแพงเพชรมานาน ได้สั่งการให้กองการสาธารณสุขงานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้าง เร่งเคลียร์พื้นที่ขยะตกค้างบริเวณทั่วงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ ที่จัดเป็นคืนสุดท้ายไปเมื่อวานนี้ และเป็นไปตามความคาดหมาย หลังจากที่ร้านค้าได้รื้อถอน ก็พบกับขยะประเภทต่างๆถูกทิ้งเกลื่อน…!! เป็นที่อุดจาดทางสายตา และความสกปรก รวมทั้ง เศษขยะ ถุงพลาสติก เศษอาหาร ต่างๆที่ร้านค้าเหล่านี้ทิ้งไว้บริเวณเขตล็อคของตนเอง และเมื่อรื้อถอนแล้วจึงได้พบเห็นขยะเหล่านี้ถูกทิ้งไว้อย่างเรี่ยราดเกลื่อนไร้ระเบียบ โดยหน้าที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีหน้าที่ในการเก็บกวาดขยะ จึงได้เร่งดำเนินการนำขยะเหล่านี้ออกจากพื้นที่ เนื่องจากบริเวณร้านเหล่านี้ถูกตั้งอยู่บนพื้นผิวถนนการจราจร จึงเร่งเก็บกวาดอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะรีบคืนพื้นที่ถนน ให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ถนนได้ตามปกติหลังเสร็จงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่