เสร็จงานเก็บและกวาดแล้ว..?? งานล้างถนนก็มา

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เข้าสู่วันที่ 3 ภารกิจทำความสะอาดบริเวณจัดงานแสดงสินค้านิทรรศการและร้านค้าจำนวนหลายร้อยล็อค ในงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ของดีเมืองกำแพงเพชร ส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการเกษตร ให้กับจังหวัดกำแพงเพชร หลังจากสิ้นสุดงานแล้ว นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร สั่งงานกองการสาธารณสุขงานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าพื้นที่เพื่อเก็บ และกวาด ผ่านมา 2 วันและในวันนี้ได้ดำเนินงานด้านความสะอาด ด้วยการนำรถน้ำเข้าฉีดล้างคราบสิ่งสกปรก  จากร้านอาหารเร่แผงลอย และร้านค้าที่ได้ทิ้งเศษอาหารลงพื้นผิวถนนและสวนโดยรอบบริเวณ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรคและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทำให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ท้องถนนสัญจรไปมากันด้วยความปลอดภัย