แจ้งการซ่อมถนน11–13 ตุลาคม ถนนราชดำเนิน บริเวณไทยสมุทร​ประกันชีวิต

เนื่องด้วย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จะดำเนินการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟิลท์ติกคอนกรีดปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ ถนนราชดำเนิน ตั้งแต่บริเวณ สามแยกบริษัท ไทยสมุทร​ประกันชีวิต จนถึง บริเวณหน้าศูนย์ OTOP  ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562

ดังนั้น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าวได้รับทราบโดยทั่วกัน และเรียนขออภัยในความไม่สะดวกด้านการจราจรมา ณ ที่นี้ พร้อมกันนี้ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องผ่านพื้นที่ก่อสร้างซ่อมแซมถนนดังกล่าว โปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลเมืองกำแพงเพชร