“นายกชัยวัฒน์” ส่งนักกีฬาโรงเรียนสังกัด ทม.แข่ง”นครแม่สอดอากาซาเกมส์”

เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ให้โอวาท นักกีฬาแข่งขันกันด้วยความสุข สนุกสนาน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้เข้าแข่งขันอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ  นักกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่เดินทางไปแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 “นครแม่สอดอากาซาเกมส์” ร่วมด้วย นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  นางศศิธร ศิริพงศ์ รองปลัดฯ พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ ได้ร่วมกันมอบเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักกีฬาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาเข้าร่วมจำนวน6 ชนิดกีฬา ดังนี้  กีฬาเปตองรุ่นอายุ12 ปี(ชาย/หญิง),รุ่นอายุ14ปี(ชาย)รุ่นอายุ16ปี (ชาย) และรุ่นอายุ 18 ปี (ชาย) กรีฑา รุ่นอายุ 12 ปี (ชาย/หญิง)และรุ่นอายุ 16ปี (หญิง)  กีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุ 12ปี (ชาย) กีฬาหมากรุกไทย รุ่นอายุ18 ปี (ชาย)  กีฬาหมากฮอส รุ่นอายุ 16 ปี (ชาย)  กีฬาเปตองชูตติ้ง รุ่นอายุ 14ปี (ชาย)และรุ่นอายุ16ปี (ชาย) ในการเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีผู้ควบคุมทีมผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่จำนวน 8 คน นักกีฬาจำนวน 27 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน