มีปัญหาแจ้งเรา…. เทศบาลแก้ไขได้จัดการทันที..!!

ต้นหูกระจงต้นใหญ่ต้นนี้ เติบโตอยู่ที่ซอยเพชรชูทรัพย์ ถนนราชดำเนิน 1 ซอย 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร บอกชื่อซอย..?? หลายท่านอาจจะไม่รู้จัก แต่ถ้าบอกว่า…ซอยข้างองค์การโทรศัพท์ หลายท่านก็จะร้องอ๋อทันที

ต้นหูกระจงต้นนี้ ให้ความร่มรื่นมานาน แต่ท้ายที่สุดก็เริ่มที่จะเห็นโทษ  จากการแผ่ขยายกิ่งก้านสาขา ของต้นหูกระจง เริ่มจะสร้างความเดือดร้อนไปปกคลุมเอากลับสายไฟฟ้าที่อยู่บนเสา   ส่วนโคนต้นอยู่นอกรั้วเขตบ้านเรือนของประชาชน โคนต้นอยู่แนวเดียวกับเขตถนน

นอกจากกิ่งก้านสาขาและใบไม้ปกคลุมสายไฟฟ้า อันจะก่อให้เกิดอันตรายแล้ว รากของต้นหูกระจงที่อยู่ใต้ดิน ก็ยังก่อปัญหาแทงไปทั่ว จนไปดันเอากลับพื้นปูนของบ้านเรือนที่อยู่ในละแวกนั้น ซึ่งเบื้องต้นชาวชุมชนได้แก้ไขปัญหากันเอง ด้วยการปีนป่ายขึ้นไปหวังจะตัดกิ่งไม้ออก แต่เนื่องจากเกรงอันตรายเพราะอยู่ใกล้กับสายไฟฟ้า ทางชุมชนจึงได้แจ้งไปยัง นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถอพานิชนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ ในการตัดโค่นต้นไม้มาดำเนินการไปแล้ว ในช่วงของวันนี้

ซึ่งปัญหาดังกล่าวทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อาจจะสอดส่องดูแลได้ไม่ทั่วถึง พี่น้องประชาชนก็สามารถแจ้งปัญหาความเดือดร้อน ให้ทางเทศบาลได้รับทราบได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5571-8200 ขอสายเจ้าหน้าที่และแจ้งปัญหาให้ได้รับทราบได้ในวันเวลาราชการ