โครงการ “Robinson Lingerie Sharing” ปีที่ 2 ใส่ใจลดเสี่ยงมะเร็งเต้านม

ใส่ใจลดเสี่ยงมะเร็งเต้านม

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสมจิตร หุตะเสวี รองนายกเหล่ากาชาดฯ (ประธานในพิธีฯ) พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ

ร่วมเปิดงาน โครงการ “Robinson Lingerie Sharing” ปีที่ 2 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขากำแพงเพชร เพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเอง ลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งเต้านม พร้อมเชิญชวนจิตอาสามาร่วมเย็บเต้านมเทียม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ผ่านทางโรงพยาบาลต่าง ๆ ของรัฐ