ขอบคุณผู้แจ้ง ซ่อมตะแกรงเหล็กฝาท่อชำรุด

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 งานกองช่างสุขาภิบาลเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายใต้การบริหารงานของนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช​ นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร หลังได้รับการร้องเรียน ถึงเหตุฝาท่อตะแกรงเหล็กที่ถนนราชดำเนิน 1 ซอย 11 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ชำรุดผิดรูปทรง อาจจะรับน้ำหนักรถทุกชนิดไม่ได้​

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไข เสริมความแข็งแรง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอบคุณประชาชนที่ได้แจ้งเหตุให้รับทราบ​  หากพบปัญหาต้องได้รับการแก้ไขในท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สามารถแจ้งได้ที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ในวันเวลาราชการ​