คืบหน้าโครงการก่อสร้าง โครงหลังคาตลาดจำหน่ายผ้า

คืบหน้าโครงการก่อสร้าง โครงหลังคาตลาดจำหน่ายผ้า

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ควบคุมงานปรับปรุงตลาดไนท์บาร์ซ่า รายงานผลความคืบหน้า เทพื้น หลังคา ขณะนี้มีความหน้าไปมาก โครงสร้างหลังคาดังกล่าว เป็นงานก่อสร้างตลาดจำหน่ายโซนเสื้อผ้า

หลังจากจังหวัดกำแพงเพชร จัดระเบียบผู้ประกอบการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และสร้างโอกาสทางเลือกให้กับผู้บริโภคและเป็นโอกาสของผู้ค้าขายได้ยกระดับเป็นคู่แข่งขันกับห้างร้านที่ปรับแต่งร้านดึงดูดลูกค้า ให้ร้านได้สวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แสงสว่างเพียงพอ มีทางเดินที่ปลอดภัย น่าเดินเที่ยวชมสินค้า ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการซื้อ และตลาดที่สวยงามยังเป็นหน้าตาของเมืองกำแพงเพชร ด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดกำแพงเพชร