ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ทำบุญทอดกฐิน วัดเกาะสีเสียด

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดพิธีทอดกฐิน ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2562 ณ วัดเกาะสีเสียด หมู่ที่ 3 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โดยมีคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน ปตท.สผ. ร่วมในพิธี นำโดย นายวุฒิพล ท้วมภูมิงาม ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน (ประธานในพิธี) นายนพดล ชินบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) นายวีระวัฒน์ อ่วมสร้อย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 และได้รับเกียรติจากนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ นายวิรัตน์ จันคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง นายวิโรจน์ ปานสุขสาร กำนันตำบลโนนพลวง รวมไปถึงผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีทำบุญครั้งนี้

กฐิน ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถวัดเกาะสีเสียด หมู่ที่ 3 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ภายใต้งบประมาณจาก ปตท.สผ. โครงการเอส 1 จำนวน 500,000 บาท และงบประมาณสมทบจากคณะผู้บริหาร ตัวแทนพนักงาน ปตท.สผ. โครงการเอส 1 รวมถึงชุมชนในพื้นที่ จำนวน 109,999 บาท รวมเป็นงบประมาณร่วมทำบุญทั้งสิ้น 609,999 บาทปตท.สผ. โครงการเอส 1  ในฐานะผู้ดำเนินการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่สัมปทานเอส 1 หรือแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย และอุตรดิตถ์นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้ว ปตท.สผ. ยังมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้ “เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” อีกทั้งยังตระหนักถึงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน มาตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี ในฐานะ “สมาชิกที่ดีของชุมชน”