4 พฤศจิกายน แห่เจ้างานงิ้ว ศาลเจ้าพ่อปึงเถ่ากงม่า(เจ้าพ่อเสือ) 

ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า (เจ้าพ่อเสือ) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดย นายจิรวัฒน์ เลิศชนะวงศ์ ประธานมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานงิ้วแห่เจ้า ศาลเจ้าพ่อปึงเถ่ากงม่า(เจ้าพ่อเสือ) 

เป็นงานที่จัดขึ้นตาม คติ นิยมของคนไทยเชื้อสายจีน ที่ประกอบอาชีพค้าขาย และอาชีพเกษตรกรรม โดยเชื่อว่าในปีหนึ่งเมื่อถึงเดือนสิบของจีน หรือประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน ต้องมาร่วมมือร่วมใจ จัดงานงิ้วและแห่เจ้า หรือเพื่อตอบแทนบุญคุณของเทพยาดา ฟ้าดิน เหล่าเทพเจ้าทั้งหลาย ที่ช่วยปกป้องคุ้มครองรักษา และดลบัลดาลให้ชาวเมือง ทุกคนกินดี อยู่ดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ  ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า พืชผลทางการเกษตรงอกงาม ให้ผลิตผลดีตลอดปี โดยถือปฏิบัติประเพณีนี้มานานกว่า 50 ปี แล้ว และนอกจากเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีน ยังก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และยังเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดกำแพงเพชรอีกทางหนึ่งด้วย

กิจกรรมงานประเพณีงานงิ้วและแห่เจ้าประจำปีของจังหวัดกำแพงเพชร  ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ในพิธีเปิดคณะกรรมการศาลเจ้าได้เรียนเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดกแพงเพชร ตีผ่างจุดประทัดนับพันนัด แสดงถึงการเปิดงานงิ้วแห่เจ้าศาลเจ้าพ่อเสือปึงเถ่ากงม่าอย่างเป็นทางการ จากนั้นขบวนต่าง ๆ ได้เริ่มทยอยออกจากบริเวณศาล  โดยวงดุริยางค์ เดินนำหน้า  ต่อด้วยขบวนป้ายภาษาไทยจีน ขบวนมังกรทอง  ขบวนสิงห์โต  ขบวนโล่วโก้ว  ขบวนเองกอ

จากนั้นเป็นกระถางธูปของเทพเจ้าต่าง  ๆ ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนต่างศรัทธาให้ความเคารพนับถือ ได้เคลื่อนขบวนได้ออกประทานพรไปตามบ้านเรือนร้านค้า และที่ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้ตั้งโต๊ะบูชารับเจ้าไว้ที่หน้าบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับประเพณีการแห่เทพเจ้ารอบตลาดนี้  ชาวไทยจีนเชื่อว่า เป็นการนำเจ้าออกมาประทานพรให้กับชาวตลาด  เพื่อให้ชาวตลาดที่มีความเชื่อในเรื่องนี้  ได้รับพรจากเทพเจ้าแต่ละองค์  ซึ่งจะทำให้ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง  ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข  ดังนั้นในทุกปีชาวไทยเชื้อสายจีน  จึงมีประเพณีแห่เจ้าทุกปี  เพื่อความเป็นสิริมงคล

กำหนดการจัดงานงิ้วศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า (เจ้าพ่อเสือ)ประจำปี 2562

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (อัญเชิญเจ้าและทำบุญตักบาตร)

เวลา 07.00น. พิธีสงฆ์ (ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแต่พระภิกษุพระสงฆ์)

เวลา 08.30 น. อัญเชิญกระถางธูปของเทพเจ้าทุกพระองค์ ประทับในปะรำพิธี

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (วันแห่เจ้า)

เวลา 07.00 น. คณะกรรมการ และแขกผู้มีเกียรติ คณะมังกรทอง คณะสิงโต

คณะเอ็งกอ คณะล่อโก้ว และเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมกันผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

เวลา 08.20 น.จุดธูปเทียนบูชาเทพเจ้า

เวลา 0.30น. ประธานจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

เวลา 08.40 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

เวลา 09.00 น. ประธานในพิธีตีผ่างเปิดงาน และปล่อยขบวนแห่เจ้า

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  (วันไหว้เจ้า รับประทานลี้ยง และประมูลสิ่งของมงคล)

เวลา 07.09 น. ประกอบพิธีไหว้เจ้า

วลา 10.30 น. ไหว้ขอบคุณเทพเจ้า

เวลา 18.00น. แขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับประทานเลี้ยง ประธานจัดงานประจำปี

กล่าวรายงาน และแนะนำคณะกรรมการจัดงาน ประจำปี 2562 และ 2563 และประมูลสิ่งของมงคลจากเทพเจ้า

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

เวลา 20.00 น. ประมูลสิ่งของมงคล

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

เวลา 10.00 น. เตรียมงานไหว้เหล่าวิญญาณไร้ญาติ

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

เวลา 13.49 น. พิธีไหว้เหล่าวิญญาณไร้ญาติ

เวลา 20.00 น. เก็งจู สวดมนต์ เดินรูป (แต่งกายชุดขาว)

เวลา 22.30 น, ทำพิธีเกาเพ้า (พิธีส่งเจ้า)

ในงานมีจิ๋วแต้จิ๋ว จีนไหหลำ ลิเก ชมฟรีตลอดงาน

ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า(เจ้าพ่อเสือ)จังหวัดกำแพงเพชรขออวยพรให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญ ทุกท่านเทอญ//สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร