บ้านเมืองดี บ้านเมืองสะอาด ช่วยกันสร้างด้วยมือของเรา

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลจัดการด้านการกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชน และรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นอย่างดี ตามนโยบายของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ประชาชนทิ้งถูกที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดเก็บถูกทาง จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าทุกคน ทุกครัวเรือน ไม่ช่วยทิ้งขยะให้ถูกที่ ขยะเกิดจากมือของเราเอง  ช่วยกันคนละไม้ละมือเพื่อความสะอาดของบ้านเมืองเรากันนะครับ