เจ้าเมืองเปิดงานงิ้วแห่เจ้าปึงเถ่ากงม่า ศาลเจ้าพ่อเสือ อัญเชิญประทานพรทั้งเมือง

เจ้าเมืองกำแพงเพชร เปิดงานงิ้วแห่เจ้า ปึงเถ่ากงม่า ศาลเจ้าพ่อเสือ ประธานพรชาวเมืองกำแพงเพชร  ให้มีความเจริญร่มเย็นกันทุกครัวเรือน

เช้าวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายเชาวลิต แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด งานงิ้วและแห่เจ้าปึงเถ่ากงม่า(เจ้าพ่อเสือ) ประจำปี 2562 ร่วมด้วย แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดฯ คุณรัชนี อัสวะสุธีรกุล คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชรนายอนันต์ คงชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญชัย เอกสรายุทธ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร นายทศพล จงจิตสุขวิทยา ประธานมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน นายสมศักดิ์ขำสกุล อดีตประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร ประธานจัดงานงานงิ้วแห่เจ้าปึงเถ่ากงม่า (ศาลเจ้าพ่อเสือ) ปี 2563 คณะกรรมการสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร และนายจิรวัฒน์ เลิศชนะวงศ์ ประธานมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานงิ้วแห่เจ้า ศาลเจ้าพ่อปึงเถ่ากงม่า(เจ้าพ่อเสือ)อาจารย์ทรงวุฒิ จงมีความสุข คณะกรรมการ(ศาลเจ้าเสือ) เปิดเผยถึงการจัดงานงิ้วและงานแห่เจ้าของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นงานที่จัดขึ้นตาม คติ นิยมของคนไทยเชื้อสายจีน ที่ประกอบอาชีพค้าขาย และอาชีพเกษตรกรรม โดยเชื่อว่าในปีหนึ่งเมื่อถึงเดือนสิบของจีน หรือประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน ต้องมาร่วมมือร่วมใจ จัดงานงิ้วและแห่เจ้า หรือเพื่อตอบแทนบุญคุณของเทพยาดา ฟ้าดิน เหล่าเทพเจ้าทั้งหลาย ที่ช่วยปกป้องคุ้มครองรักษา และดลบัลดาลให้ชาวเมือง ทุกคนกินดี อยู่ดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ  ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า พืชผลทางการเกษตรงอกงาม ให้ผลิตผลดีตลอดปี โดยถือปฏิบัติประเพณีนี้มานานกว่า 50 ปี แล้ว และนอกจากเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีน ยังก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และยังเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดกำแพงเพชรอีกทางหนึ่งด้วยกิจกรรมงานประเพณีงานงิ้วและแห่เจ้าประจำปีของจังหวัดกำแพงเพชร  ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  ในพิธีเปิดผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จุดธูปเทียนบูชาเทพเจ้า ก่อนเป็นประธานตีผ่างเปิดงานอย่างเป็นทางการ และจุดประทัดนับพันนัด แสดงถึงการเปิดงานงิ้วแห่เจ้าปึงเถ่ากงม่า (ศาลเจ้าพ่อเสือ) อย่างเป็นทางการจากนั้นริ้วขบวนเทพเจ้า ต่าง ๆ ได้เริ่มทยอยออกจากบริเวณศาล  โดยวงดุริยางค์ เดินนำหน้า  ต่อด้วยขบวนป้ายภาษาไทยจีน ขบวนมังกรทอง  ขบวนสิงห์โต  ขบวนโล่วโก้ว  ขบวนเองกอ  จากนั้นเป็นกระถางธูปของเทพเจ้าต่าง  ๆ ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนต่างศรัทธาให้ความเคารพนับถือ ได้เคลื่อนขบวนได้ออกประทานพรไปตามบ้านเรือนร้านค้า และที่ภายในจวนผุ้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้ตั้งโต๊ะบูชารับเจ้าไว้ที่หน้าบ้านของตนเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับประเพณีการแห่เทพเจ้ารอบตลาดนี้  ชาวไทยจีนเชื่อว่า เป็นการอัญเชิญเทพเจ้ามาประทานพรให้กับชาวตลาด  เพื่อให้ชาวตลาดที่มีความเชื่อในเรื่องนี้  ได้รับพรจากเทพเจ้าแต่ละองค์  ซึ่งจะทำให้ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง  ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข  ดังนั้นในทุกปีชาวไทยเชื้อสายจีน  จึงมีประเพณีแห่เจ้าทุกปี  เพื่อความเป็นสิริมงคลวันที่  พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้ามีพิธีไหว้ และภาคค่ำร่วมรับประทานเลี้ยงและประมูลสิ่งของมงคล และในงาน มีงิ้วแต้จิ๋ว และไหหลำ ชมฟรีตลอดงาน ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า(เจ้าพ่อเสือ)จังหวัดกำแพงเพชร ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญ ทุกท่านเทอญ // พิพัฒน์ จงมีความสุข / สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร